۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)


شبکه ۳
10 مرداد ماه 1400
05:00
گفتگو با سجاد گنج زاده ملی پوش کاراته
گفتگو با سجاد گنج زاده ملی پوش کاراته
13,011
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
2,735
لحظه بیهوش شدن گنج زاده در فینال المپیک !
لحظه بیهوش شدن گنج زاده در فینال المپیک !
167,830
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
7,404
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
7,722
گفتگو با حسن یزدانی ملی پوش تیم ملی کشتی
گفتگو با حسن یزدانی ملی پوش تیم ملی کشتی
36,105
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
4,369
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
2,944
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
4,149
اشک های حسن یزدانی بعد از باخت در فینال کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰
اشک های حسن یزدانی بعد از باخت در فینال کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰
34,302
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
3,875
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
2,437
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
5,051
مصاحبه با علی داوودی ملی پوش وزنه برداری
مصاحبه با علی داوودی ملی پوش وزنه برداری
6,275
مصاحبه با محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی
مصاحبه با محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی
15,526
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش سوم)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش سوم)
1,782
ارتباط تصویری محمدرضا گرایی با مادرش در محل مسابقات
ارتباط تصویری محمدرضا گرایی با مادرش در محل مسابقات
27,361
شادی جالب محمدرضا گرایی با محمد بنا
شادی جالب محمدرضا گرایی با محمد بنا
141,548
تصاویر جذاب از منزل محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک توکیو ۲۰۲۰
تصاویر جذاب از منزل محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک توکیو ۲۰۲۰
27,039
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش دوم)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش دوم)
9,954
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
3,953
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
3,930
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
1,426
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
1,679
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
1,815
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
1,917
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
1,298
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
2,200
۹ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۹ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
988