انتظارات اصناف از دولت سیزدهم برای رفع موانغ تولید - ۹ مرداد ۱۴۰۰


شبکه ۵
9 مرداد ماه 1400
20:00
حاج آقا کشاورزی خواندند که صاحب نظرند؟
حاج آقا کشاورزی خواندند که صاحب نظرند؟
1,138
۶ بهمن ۱۴۰۰-سلامت جمعیت و خانواده
۶ بهمن ۱۴۰۰-سلامت جمعیت و خانواده
190
دولت دستگاه چاق و تنبلیست؟
دولت دستگاه چاق و تنبلیست؟
154
اتفاق خاصی برای کشاورزی در دولت جدید رقم می خورد؟
اتفاق خاصی برای کشاورزی در دولت جدید رقم می خورد؟
85
مسئولین با تاخیر فکر میکنند
مسئولین با تاخیر فکر میکنند
78
بررسی معضلات کشاورزی
بررسی معضلات کشاورزی
210
دانشگاه آزاد مدرک جعلی به نماینده مجلس داده ؟
دانشگاه آزاد مدرک جعلی به نماینده مجلس داده ؟
549
شرایط را برای مردم سخت تر نکنید
شرایط را برای مردم سخت تر نکنید
385
عمدا جوابگوی مردم نیستید؟
عمدا جوابگوی مردم نیستید؟
2,008
مردم را نباید ندیده گرفت
مردم را نباید ندیده گرفت
230
مسئولین دانشگاه آزاد بیدارند؟
مسئولین دانشگاه آزاد بیدارند؟
292
۴ بهمن ۱۴۰۰ - امتیازات حوزه فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۱
۴ بهمن ۱۴۰۰ - امتیازات حوزه فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۱
415
۳ بهمن ۱۴۰۰-اعتبارات حوزه فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۱
۳ بهمن ۱۴۰۰-اعتبارات حوزه فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۱
282
مرحله سوم واکسیناسیون کرونا
مرحله سوم واکسیناسیون کرونا
256
با طرح رسد بیشتر آشنا شوید
با طرح رسد بیشتر آشنا شوید
162
گزارش تهران ۲۰ درباره ی طرح رسد
گزارش تهران ۲۰ درباره ی طرح رسد
161
پرستارانی که بعد از کرونا تعلیق شدند
پرستارانی که بعد از کرونا تعلیق شدند
148
بازی دو سر برد راه انداختین
بازی دو سر برد راه انداختین
185
عملکرد مدیریت شهری طی صد روز اخیر
عملکرد مدیریت شهری طی صد روز اخیر
227
انواع روش های دور زدن
انواع روش های دور زدن
3,164
چرا قیمت تولید کننده و مصرف کننده درج نمی شود؟
چرا قیمت تولید کننده و مصرف کننده درج نمی شود؟
675
داستان بین توزیع کننده و تولید کننده و فروشنده شروع شد
داستان بین توزیع کننده و تولید کننده و فروشنده شروع شد
426
داستان آسفالت جاده قدیم به سمت آزادگان چیست؟
داستان آسفالت جاده قدیم به سمت آزادگان چیست؟
298
۲۸ دی ۱۴۰۰ - درج قسمت تولید کننده بر کالا
۲۸ دی ۱۴۰۰ - درج قسمت تولید کننده بر کالا
392
استاندار تهران کجاست؟
استاندار تهران کجاست؟
1,890
۲۷ دی ۱۴۰۰-موانع ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک
۲۷ دی ۱۴۰۰-موانع ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک
1,047
میزان تقصیر حادثه بهبهان منتشر شده؟
میزان تقصیر حادثه بهبهان منتشر شده؟
480
پلیس مسئولیت خود را به گردن خودرو سازها می اندازد؟
پلیس مسئولیت خود را به گردن خودرو سازها می اندازد؟
358
پلیس چرا جاده خوزستان را نبسته است؟
پلیس چرا جاده خوزستان را نبسته است؟
366
زنگ خطر به صدا در آمد
زنگ خطر به صدا در آمد
1,009