تفسیر آیات ۱۱ تا ۱۸ سوره زمر


شبکه قرآن
9 مرداد ماه 1400
07:18