همه چیز با صد هزار تومان شروع شد !


شبکه ۱
5 تیر ماه 1400
17:21
همه چیز از یک بیماری شروع شد
همه چیز از یک بیماری شروع شد
565
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
1,107
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
مجید حامدی نیا - ۲۳ تیر ۱۴۰۰
262
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
342
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
188
باید به دنبال امید واقعی بود
باید به دنبال امید واقعی بود
211
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سید وحید عالی نسب - ۲۲ تیر ۱۴۰۰
320
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
چرا سماور پیشرفت نکرد ؟
1,316
فوت کوزه گری کشت زعفران
فوت کوزه گری کشت زعفران
822
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
رمز موفقیت برای کشاورز نمونه شدن
1,163
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
ماجرای ۱۱ سال کشاورز نمونه شدن
185
زعفران، گل سرسبد صادرات
زعفران، گل سرسبد صادرات
146
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
کشت زعفران گلخانه ای حقیقت یا تبلیغات؟
708
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
92
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
چرا رفتی چرا من بی قرارم !
120
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
محسن احتشام - حمید قاسمی - ۲۰ تیر ۱۴۰۰
815
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
شما هم میتوانید راحت مغازه بزنید
408
باید قلب بزرگ داشته باشیم
باید قلب بزرگ داشته باشیم
2,148
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
متوجه نشدم دخترم چجوری بزرگ شد
299
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
دامادی که باعث خوشبختی شوهر خواهر شد
199
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
سید اکبر میراحمدی - محمد خاوری پور
377
تخلف های رایج در نظام بانکی
تخلف های رایج در نظام بانکی
216
نحوه تعامل با بانک ها
نحوه تعامل با بانک ها
123
هدف بانک ها تولید نیست !
هدف بانک ها تولید نیست !
131
سیاست های غلط نظام بانکی
سیاست های غلط نظام بانکی
83
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
مگه میشه از بانک شکایت کرد ؟
109
اتفاقات خوب بعد از برنامه
اتفاقات خوب بعد از برنامه
95
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
اطلاعات مشتریان گنجی برای کسب و کارها
94
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
۱۶ حمید اخوانی - تیر ۱۴۰۰
209
شروع کسب و کار فرآوری انار
شروع کسب و کار فرآوری انار
368