جواد حلیمی - پرورش زالوهای طبی


شبکه ۳
2 تیر ماه 1400
12:18
گفتگو با کارآفرینان موفق استان‌ زنجان و حمایت از ایشان
گفتگو با کارآفرینان موفق استان‌ زنجان و حمایت از ایشان
317
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب و کار برتر در ارومیه
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب و کار برتر در ارومیه
205
قطب چای لاهیجان
قطب چای لاهیجان
169
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر استان اردبیل  - عسل
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر استان اردبیل - عسل
464
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر لاهیجان
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر لاهیجان
485
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر استان اردبیل
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر استان اردبیل
163
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر ارومیه
گفتگو با کارآفرینان و حمایت از کسب‌ و کارهای برتر ارومیه
318
علی دباغی وخانم فلاح - پرورش قارچ
علی دباغی وخانم فلاح - پرورش قارچ
237
لرستان
لرستان
311
محمد رضا آسترکی - تولید تجهیزات پخت نان و شیرینی
محمد رضا آسترکی - تولید تجهیزات پخت نان و شیرینی
292
رسول نوری - تخصیص آب آشامیدنی دامداری
رسول نوری - تخصیص آب آشامیدنی دامداری
324
عوض افشار - کارگاه سبدسازی
عوض افشار - کارگاه سبدسازی
662
گفتگو با تولیدکننده و کارآفرین موفق در حوزه تکثیر نانو استان گلستان
گفتگو با تولیدکننده و کارآفرین موفق در حوزه تکثیر نانو استان گلستان
426
مشاوره و حمایت از کسب‌ و کارهای همدان
مشاوره و حمایت از کسب‌ و کارهای همدان
900
امیرحسین زارعی - پرورش شترمرغ
امیرحسین زارعی - پرورش شترمرغ
1,179
مهدی نظمی فیض آبادی - مرغداری
مهدی نظمی فیض آبادی - مرغداری
594
مهدی نظمی فیض آبادی - مرغداری
مهدی نظمی فیض آبادی - مرغداری
663
مهدی ضابطی -  پرورش ماهی
مهدی ضابطی - پرورش ماهی
1,335
رسیدگی به مشکلات یک مرغداری
رسیدگی به مشکلات یک مرغداری
478
علی دباغی و فاطمه زهرا فلاح - پرورش قارچ
علی دباغی و فاطمه زهرا فلاح - پرورش قارچ
665
محمد محمدپور - پرورش بوقلمون
محمد محمدپور - پرورش بوقلمون
885
رحمت الله فیروزی - نماینده
رحمت الله فیروزی - نماینده
461