گل اول انگلیس به چک (رحیم استرلینگ)


جشن قهرمانی تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰
جشن قهرمانی تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰
23,900
ضربات پنالتی بازی انگلیس - ایتالیا
ضربات پنالتی بازی انگلیس - ایتالیا
138,472
گل اول ایتالیا به انگلیس (لئوناردو بونوچی)
گل اول ایتالیا به انگلیس (لئوناردو بونوچی)
77,678
گل اول انگلیس به ایتالیا (لوک شاو)
گل اول انگلیس به ایتالیا (لوک شاو)
75,019
انگلیس - ایتالیا
انگلیس - ایتالیا
14,532
گل دوم انگلیس به دانمارک (هری کین)
گل دوم انگلیس به دانمارک (هری کین)
85,829
اعتراض دانمارکی‌ها به پنالتی مشکوک برای انگلیس
اعتراض دانمارکی‌ها به پنالتی مشکوک برای انگلیس
33,207
گل اول انگلیس به دانمارک (سیمون کیائر - گل به خودی)
گل اول انگلیس به دانمارک (سیمون کیائر - گل به خودی)
20,747
گل اول دانمارک به انگلیس (میکل دامسگارد)
گل اول دانمارک به انگلیس (میکل دامسگارد)
84,018
انگلیس - دانمارک
انگلیس - دانمارک
14,446
ضربات پنالتی بازی ایتالیا - اسپانیا
ضربات پنالتی بازی ایتالیا - اسپانیا
97,579
گل اول اسپانیا به ایتالیا (آلوارو موراتا)
گل اول اسپانیا به ایتالیا (آلوارو موراتا)
48,787
گل اول ایتالیا به اسپانیا (فدرکیو کیه‌زا)
گل اول ایتالیا به اسپانیا (فدرکیو کیه‌زا)
39,061
ایتالیا - اسپانیا
ایتالیا - اسپانیا
11,638
گل چهارم انگلیس به اوکراین (جردن هندرسون)
گل چهارم انگلیس به اوکراین (جردن هندرسون)
43,902
گل سوم انگلیس به اوکراین (هری کین)
گل سوم انگلیس به اوکراین (هری کین)
36,303
گل دوم انگلیس به اوکراین (هری مگوایر)
گل دوم انگلیس به اوکراین (هری مگوایر)
33,763
گل اول انگلیس به اوکراین (هری کین)
گل اول انگلیس به اوکراین (هری کین)
36,997
انگلیس - اوکراین
انگلیس - اوکراین
21,152
گل اول چک به دانمارک (پاتریک شیک)
گل اول چک به دانمارک (پاتریک شیک)
27,005
گل دوم دانمارک به چک (کسپر دولبرگ)
گل دوم دانمارک به چک (کسپر دولبرگ)
19,532
گل اول دانمارک به چک (توماس دلینی)
گل اول دانمارک به چک (توماس دلینی)
15,457
دانمارک - جمهوری چک
دانمارک - جمهوری چک
4,906
گل اول بلژیک به ایتالیا (روملو لوکاکو)
گل اول بلژیک به ایتالیا (روملو لوکاکو)
89,286
گل دوم ایتالیا به بلژیک (لورنزو اینسینیه)
گل دوم ایتالیا به بلژیک (لورنزو اینسینیه)
74,028
گل اول ایتالیا به بلژیک (نیکولا بارلا)
گل اول ایتالیا به بلژیک (نیکولا بارلا)
62,022
ایتالیا - بلژیک
ایتالیا - بلژیک
13,923
ضربات پنالتی بازی اسپانیا - سوییس
ضربات پنالتی بازی اسپانیا - سوییس
96,498
گل اول سوییس به اسپانیا (ژردان شقیری)
گل اول سوییس به اسپانیا (ژردان شقیری)
71,934
گل اول اسپانیا به سوییس (جوردی آلبا)
گل اول اسپانیا به سوییس (جوردی آلبا)
112,459