رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱


شبکه ورزش
26 خرداد ماه 1400
19:29
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
1,019
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
1,549
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
1,360
مسابقات انتخابی تیم ملی  تکواندو - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو - تهران
2,052
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
930
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
3,780
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
1,305
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
1,205
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
1,117
رقابت های تکواندو اپن آسیا
رقابت های تکواندو اپن آسیا
1,993
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
1,487
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
1,673
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
2,088
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
2,509
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
1,979
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
2,463
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
2,528
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
1,643
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
2,623
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، ناهید کیانی وزن -۵۷ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، ناهید کیانی وزن -۵۷ کیلوگرم
2,627
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، غزل سلطانی وزن -۵۳ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، غزل سلطانی وزن -۵۳ کیلوگرم
1,362
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
1,515
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
822
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
776
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
953
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
644
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
704
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
882
رقابت های هفته پایانی لیگ برتر کشور ( جام خلیج فارس )
رقابت های هفته پایانی لیگ برتر کشور ( جام خلیج فارس )
452