رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، ناهید کیانی وزن -۵۷ کیلوگرم


شبکه ورزش
26 خرداد ماه 1400
17:07
مسابقات تکواندو قهرمانی کارگری - کاشان
مسابقات تکواندو قهرمانی کارگری - کاشان
901
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
1,130
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
1,667
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
1,409
مسابقات انتخابی تیم ملی  تکواندو - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو - تهران
2,099
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
960
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
3,810
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
1,332
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
1,226
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
1,134
رقابت های تکواندو اپن آسیا
رقابت های تکواندو اپن آسیا
2,023
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
1,503
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
1,696
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
2,094
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
2,567
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
1,995
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
2,482
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
2,543
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
1,655
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱
2,583
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
2,627
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، غزل سلطانی وزن -۵۳ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، غزل سلطانی وزن -۵۳ کیلوگرم
1,370
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
1,521
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
824
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
781
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
965
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
655
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
718
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
895