رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، غزل سلطانی وزن -۵۳ کیلوگرم


شبکه ورزش
26 خرداد ماه 1400
16:51
مسابقات تکواندو قهرمانی کارگری - کاشان
مسابقات تکواندو قهرمانی کارگری - کاشان
887
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
هفته پنجم لیگ برتر تکواندو
1,128
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
لیگ برتر تکواندو - تهران ( هفته اول دور رفت )
1,662
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور - بخش آقایان
1,409
مسابقات انتخابی تیم ملی  تکواندو - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو - تهران
2,096
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات تکواندو قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
956
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران
3,807
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
رقابت های تکواندو آزاد مردان آسیا
1,327
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
نیم نهایی سومین دوره مسابقات آزاد - ۲۷ مهر
1,224
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان فرد سومین دوره مسابقات آزاد آسیا ، بخش آقایان - تهران ۱۴۰۰
1,132
رقابت های تکواندو اپن آسیا
رقابت های تکواندو اپن آسیا
2,018
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
رقابت های اوزان زوج بین المللی جام فجر - تهران ۱۴۰۰
1,500
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
1,694
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر - تهران
2,093
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
مسابقات بین المللی جام فجر ، بخش بانوان ، تهران ۱۴۰۰
2,549
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران
1,991
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
مسابقات جام باشگاه آسیا - تهران ۲۰۲۱
2,477
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، امیر محمد بخشی وزن ۷۴- کیلوگرم
2,540
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
تکواندو قهرمانی آسیا لبنان ۲۰۲۱ ، آرمین هادی پور وزن ۵۸- کیلوگرم
1,652
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱
2,580
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، دیدار پایانی وزن -۴۶ کیلو گرم، نگار اسماعیلی
2,627
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، ناهید کیانی وزن -۵۷ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، ناهید کیانی وزن -۵۷ کیلوگرم
2,629
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، حسین لطفی وزن -۵۴ کیلوگرم
1,521
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۲
824
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - اوزان مختلف بخش بانوان - بخش ۱
780
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، فرشته خزایی وزن -۴۶ کیلو گرم
961
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش آقایان ، محمدرضا خانی وزن -۸۷ کیلوگرم
652
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، زینب اسماعیلی وزن -۷۳ کیلوگرم
715
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
رقابت های قهرمانی آسیا ، لبنان ۲۰۲۱ - بخش بانوان ، نگار اسماعیلی وزن -۴۶ کیلوگرم
891