فصل اول-قسمت ۴۶


شبکه ۲
12 خرداد ماه 1400
23:45
فصل دوم- قسمت ۵۳
فصل دوم- قسمت ۵۳
2,187
فصل دوم - قسمت ۵۲
فصل دوم - قسمت ۵۲
2,166
فصل دوم - قسمت ۵۱
فصل دوم - قسمت ۵۱
2,010
فصل دوم - قسمت ۵۰
فصل دوم - قسمت ۵۰
1,734
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
4,803
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
1,610
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
1,466
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
1,164
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
1,211
فصل دوم - قسمت ۴۹
فصل دوم - قسمت ۴۹
1,572
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
989
فصل دوم - قسمت ۴۸
فصل دوم - قسمت ۴۸
2,204
فصل دوم - قسمت ۴۷
فصل دوم - قسمت ۴۷
4,182
به فکر سرقت مسلحانه بودم
به فکر سرقت مسلحانه بودم
1,855
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
1,100
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
1,015
ورود افراد معتاد ممنوع
ورود افراد معتاد ممنوع
785
احساس میکردم من تفننی میکشیم
احساس میکردم من تفننی میکشیم
655
فصل دوم - قسمت ۴۶
فصل دوم - قسمت ۴۶
1,807
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
23,512
داستان آشنایی و ازدواج
داستان آشنایی و ازدواج
11,920
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
8,191
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
3,843
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
4,427
فصل دوم - قسمت ۴۵
فصل دوم - قسمت ۴۵
11,009
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
3,888
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
1,553
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
5,966
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
1,267
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
1,707