جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱


شبکه ورزش
12 خرداد ماه 1400
09:31
مسابقات جودو
مسابقات جودو
135
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
575
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱
545
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
389
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
1,719
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
749
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
528
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
440
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
500
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
712
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
689
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
1,528
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
2,220
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
1,680
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
2,800
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
781
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
1,221
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
684
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
792
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,433
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,125
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
660
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
659
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
743
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
798
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
1,274
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
1,043
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
1,502
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
3,460