نگرانی برای آرزوهای غیرعملی


چالش های دولت رئیسی در سیاست خارجی
چالش های دولت رئیسی در سیاست خارجی
8,669
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در چه مرحله ای است؟
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در چه مرحله ای است؟
8,989
راهبرد مقاومت و اقتدار
راهبرد مقاومت و اقتدار
2,740
قدرت هر کشور سیاست خارجی اش است
قدرت هر کشور سیاست خارجی اش است
1,745
گره خوردن سیاست خارجی و داخلی در ایران
گره خوردن سیاست خارجی و داخلی در ایران
1,538
تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران
تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران
1,134
مردم یک تغییر اساسی را میخواهند
مردم یک تغییر اساسی را میخواهند
1,286
سلسله ای از مشکلات گذشته
سلسله ای از مشکلات گذشته
698
آخرین تیر به جریان اصلاح طلبی
آخرین تیر به جریان اصلاح طلبی
7,758
دولت جدید، دولت فرصت ها است
دولت جدید، دولت فرصت ها است
897
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
28,905
درخواست همتی برای تمدید ساعت رای گیری
درخواست همتی برای تمدید ساعت رای گیری
9,639
خبر رئیس جمهور شدن رئیسی توسط آمارهای غیر رسمی
خبر رئیس جمهور شدن رئیسی توسط آمارهای غیر رسمی
14,730
تهران مأیوس ترین شهر ایران
تهران مأیوس ترین شهر ایران
7,448
میزان مشارکت مردم در بیشتر شهرهای ایران
میزان مشارکت مردم در بیشتر شهرهای ایران
4,819
امضاهای طلایی !
امضاهای طلایی !
1,444
آمار غیر رسمی انتخابات ریاست‌ جمهوری تا به اکنون
آمار غیر رسمی انتخابات ریاست‌ جمهوری تا به اکنون
5,986
مردم نجابتشان را نشان دادند
مردم نجابتشان را نشان دادند
1,377
گره زدن مشارکت با مشروعیت
گره زدن مشارکت با مشروعیت
922
تجدید نظر در رفتار حاکمان با مردم
تجدید نظر در رفتار حاکمان با مردم
1,078
ترکیب یکدست قدرت در ایران
ترکیب یکدست قدرت در ایران
1,362
رویکرد اشتباه دولت روحانی
رویکرد اشتباه دولت روحانی
1,479
مشارکت مردم از نظر عددی  قابل قبول نبود
مشارکت مردم از نظر عددی قابل قبول نبود
2,051
روند کاهش سرمایه اجتماعی
روند کاهش سرمایه اجتماعی
589
روحیه ساواک پروری !
روحیه ساواک پروری !
692
کتک زدن یک زن ایرانی برای رای دادن
کتک زدن یک زن ایرانی برای رای دادن
28,528
دوران به قدرت رسیدن اصولگرا ها !
دوران به قدرت رسیدن اصولگرا ها !
1,463
گلگی دولت ها از نهادهای بیرونی
گلگی دولت ها از نهادهای بیرونی
604
نهاد مردمی ساختار را خودش به وجود می آورد
نهاد مردمی ساختار را خودش به وجود می آورد
435
ضایع شدن فرصت های مذاکره !
ضایع شدن فرصت های مذاکره !
798