هر فحشی یک قیمتی داره


ترانه بازار روز از رضا صالحی
ترانه بازار روز از رضا صالحی
4,287
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
3,618
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
5,246
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
2,273
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
1,957
آجر بود یا شیرینی؟!
آجر بود یا شیرینی؟!
10,527
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
3,997
این هم شد اسپانسر؟!
این هم شد اسپانسر؟!
2,055
برو کار می کن مگو چیست وام!
برو کار می کن مگو چیست وام!
1,719
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
2,225
آقا داماد موزیک سر خود هستن
آقا داماد موزیک سر خود هستن
7,412
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
984
آشپز برنامه اعصاب نداره
آشپز برنامه اعصاب نداره
1,284
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
4,502
ترانه ی فضای مجازی
ترانه ی فضای مجازی
5,360
خفن ترین اشتغال زایی ها!
خفن ترین اشتغال زایی ها!
2,410
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
32,922
دو مسئول در یک بدن!
دو مسئول در یک بدن!
1,663
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
3,303
بیکاریمون تموم شد!
بیکاریمون تموم شد!
954
خودشیفته ی کی بودی؟
خودشیفته ی کی بودی؟
9,083
از هر انگشتش یک صدا در می آید
از هر انگشتش یک صدا در می آید
3,382
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
2,738
این چوب بکنم تو حلقت؟
این چوب بکنم تو حلقت؟
1,482
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
13,234
مثل اینکه شما توجیه نیستی
مثل اینکه شما توجیه نیستی
355
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
649
مدیر بی اخلاق
مدیر بی اخلاق
3,913
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
2,759
کل کل مجری و آشپز
کل کل مجری و آشپز
2,360