اومده فقط برملا کنه!


ترانه بازار روز از رضا صالحی
ترانه بازار روز از رضا صالحی
4,328
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
3,642
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
5,293
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
2,298
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
1,975
آجر بود یا شیرینی؟!
آجر بود یا شیرینی؟!
10,552
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
4,051
این هم شد اسپانسر؟!
این هم شد اسپانسر؟!
2,067
برو کار می کن مگو چیست وام!
برو کار می کن مگو چیست وام!
1,758
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
2,241
آقا داماد موزیک سر خود هستن
آقا داماد موزیک سر خود هستن
7,429
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
989
آشپز برنامه اعصاب نداره
آشپز برنامه اعصاب نداره
1,290
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
4,508
ترانه ی فضای مجازی
ترانه ی فضای مجازی
5,366
خفن ترین اشتغال زایی ها!
خفن ترین اشتغال زایی ها!
2,411
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
32,938
دو مسئول در یک بدن!
دو مسئول در یک بدن!
1,672
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
3,311
بیکاریمون تموم شد!
بیکاریمون تموم شد!
955
خودشیفته ی کی بودی؟
خودشیفته ی کی بودی؟
9,086
از هر انگشتش یک صدا در می آید
از هر انگشتش یک صدا در می آید
3,395
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
2,742
این چوب بکنم تو حلقت؟
این چوب بکنم تو حلقت؟
1,483
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
13,237
مثل اینکه شما توجیه نیستی
مثل اینکه شما توجیه نیستی
355
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
655
مدیر بی اخلاق
مدیر بی اخلاق
3,920
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
2,765
کل کل مجری و آشپز
کل کل مجری و آشپز
2,380