۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰


شبکه خبر
24 اردیبهشت ماه 1400
18:59
اولین فوتی امیکرون در کشور ثبت شد
اولین فوتی امیکرون در کشور ثبت شد
6,719
حضور دانش آموزان اجباری نیست
حضور دانش آموزان اجباری نیست
1,314
تجلیل از مادران و همسران شهدا
تجلیل از مادران و همسران شهدا
603
درآمد های نفتی چند برابر شد
درآمد های نفتی چند برابر شد
455
تشکیل جلسه صندوق توسعه ملی
تشکیل جلسه صندوق توسعه ملی
382
کاهش دما در کشور
کاهش دما در کشور
691
۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰
115
۲۵ دی ۱۴۰۰
۲۵ دی ۱۴۰۰
327
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
626
۲۳  ۱۴۰۰دی
۲۳ ۱۴۰۰دی
800
دستگیری داعش در ترکیه
دستگیری داعش در ترکیه
1,175
درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان
درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان
1,041
واشنگتون بدنبال غارت است
واشنگتون بدنبال غارت است
463
رزمایش جدید روسیه به چه معناست؟
رزمایش جدید روسیه به چه معناست؟
758
افزایش استخدام پزشکی
افزایش استخدام پزشکی
272
کشف انبار احتکار دارو
کشف انبار احتکار دارو
520
دلایل تصادفات اخیر چیست؟
دلایل تصادفات اخیر چیست؟
641
رئیس پلیس راهور : چرا ارابه مرگ تولید میکنید
رئیس پلیس راهور : چرا ارابه مرگ تولید میکنید
420
بیشترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟
بیشترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟
377
اروپا در وضعیت بحرانی قرار گرفت
اروپا در وضعیت بحرانی قرار گرفت
193
طرح انتقال آب از دریای عمان کلید خورد
طرح انتقال آب از دریای عمان کلید خورد
278
قیمت گوشت کاهشی میشود
قیمت گوشت کاهشی میشود
326
بخش جدید درج قیمت تولید کالا اجرا شد
بخش جدید درج قیمت تولید کالا اجرا شد
237
قیمت تولید یا واردات روی کالاها درج میشود
قیمت تولید یا واردات روی کالاها درج میشود
164
دیدار نخبگان با مسئولین ضروری است
دیدار نخبگان با مسئولین ضروری است
115
پرداخت حقوق قانونمند میشود
پرداخت حقوق قانونمند میشود
273
۲۲ دی ۱۴۰۰
۲۲ دی ۱۴۰۰
512
تظاهرات علیه رئیس جمهور تونس
تظاهرات علیه رئیس جمهور تونس
446
مذاکره روسیه با آمریکا بدون نتیجه ماند
مذاکره روسیه با آمریکا بدون نتیجه ماند
422
دیدار وزیر امور خارجه با امیر قطر
دیدار وزیر امور خارجه با امیر قطر
318