دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰


شبکه ۴
24 اردیبهشت ماه 1400
19:16
نقطه- ۲۸ دی ۱۴۰۰
نقطه- ۲۸ دی ۱۴۰۰
82
فارسی هویت ماست - ۲۲ دی ۱۴۰۰
فارسی هویت ماست - ۲۲ دی ۱۴۰۰
106
میراثی از سناباد، معدن فیروزه - ۱۸ دی ۱۴۰۰
میراثی از سناباد، معدن فیروزه - ۱۸ دی ۱۴۰۰
185
مستند کاغذ کاهی - ۱۸ دی ۱۴۰۰
مستند کاغذ کاهی - ۱۸ دی ۱۴۰۰
124
مستند بانوی ایرانی - ۱۶ دی ۱۴۰۰
مستند بانوی ایرانی - ۱۶ دی ۱۴۰۰
176
افتتاحیه نخستین همایش علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی - ۱۲ دی ۱۴۰۰
افتتاحیه نخستین همایش علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی - ۱۲ دی ۱۴۰۰
386
همایش مقاومت اسلامی در نظر و عمل - ۱۲ دی ۱۴۰۰
همایش مقاومت اسلامی در نظر و عمل - ۱۲ دی ۱۴۰۰
88
چهل و دومین سالروز تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی - ۷ دی ۱۴۰۰
چهل و دومین سالروز تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی - ۷ دی ۱۴۰۰
201
فرزند ایران ، لوییس چکناواریان - ۴ دی ۱۴۰۰
فرزند ایران ، لوییس چکناواریان - ۴ دی ۱۴۰۰
196
همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه معاصر - ۳ دی ۱۴۰۰
همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه معاصر - ۳ دی ۱۴۰۰
120
افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
347
معرفی کتاب از چیزی نمی ترسیدم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
معرفی کتاب از چیزی نمی ترسیدم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
234
جشنواره بین المللی سینما حقیقت
جشنواره بین المللی سینما حقیقت
325
جشنواره بین المللی سینما حقیقت- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
جشنواره بین المللی سینما حقیقت- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
210
جشنواره بین المللی سینما حقیقت
جشنواره بین المللی سینما حقیقت
255
مرد هزار آهنگ
مرد هزار آهنگ
189
قرارگاه مسجد - ۱۵ آذر ۱۴۰۰
قرارگاه مسجد - ۱۵ آذر ۱۴۰۰
266
فرزند ایران ، شهید مجید شهریاری - ۱۳ آذر ۱۴۰۰
فرزند ایران ، شهید مجید شهریاری - ۱۳ آذر ۱۴۰۰
132
قرارگاه مسجد - ۱۲ آذر ۱۴۰۰
قرارگاه مسجد - ۱۲ آذر ۱۴۰۰
152
میراثی از سناباد ، معدن فیروزه - ۶ آذر ۱۴۰۰
میراثی از سناباد ، معدن فیروزه - ۶ آذر ۱۴۰۰
157
مستند زخم الماس - ۴ آذر ۱۴۰۰
مستند زخم الماس - ۴ آذر ۱۴۰۰
2,015
آیین گرامیداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب - ۲۴ آبان ۱۴۰۰
آیین گرامیداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب - ۲۴ آبان ۱۴۰۰
330
چهره در قاب - محمد حسین نیرومند
چهره در قاب - محمد حسین نیرومند
136
فرزند ایران ، قیصر امین پور - ۱۲ آبان ۱۴۰۰
فرزند ایران ، قیصر امین پور - ۱۲ آبان ۱۴۰۰
203
ماجراهای آقای شهروندی: گونه ی پونه - ۱۰ آبان ۱۴۰۰
ماجراهای آقای شهروندی: گونه ی پونه - ۱۰ آبان ۱۴۰۰
259
آیین گرامیداشت رونمایی مجموعه آثار نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
آیین گرامیداشت رونمایی مجموعه آثار نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
266
دستانه - نقش برجسته سفال - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
دستانه - نقش برجسته سفال - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
141
معرفی کتاب تنها گریه کن - ۲۱ مهر ۱۴۰۰
معرفی کتاب تنها گریه کن - ۲۱ مهر ۱۴۰۰
177
مسابقه کتابخوانی هم رزمان حسین (ع) - ۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقه کتابخوانی هم رزمان حسین (ع) - ۳ مهر ۱۴۰۰
164
مسابقه کتابخوانی پشت درهای بهشت - ۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقه کتابخوانی پشت درهای بهشت - ۳ مهر ۱۴۰۰
175