نقد ما از جنس مسعود فراستی نبوده!


معرفی قهرمان ملی در کتاب برده سور
معرفی قهرمان ملی در کتاب برده سور
3,649
همه چیز در مورد برده سور و زندان کومله
همه چیز در مورد برده سور و زندان کومله
3,088
قدردانی از ایرانیان و مدافعان حرم
قدردانی از ایرانیان و مدافعان حرم
4,405
مسلمان شدن خانم آمریکایی با گیتار!
مسلمان شدن خانم آمریکایی با گیتار!
5,148
تاثیر سریال گاندو در مشارکت در انتخابات
تاثیر سریال گاندو در مشارکت در انتخابات
8,612
با امنیت مردم شوخی نکنیم
با امنیت مردم شوخی نکنیم
2,757
تهیه کننده پرحاشیه ی سریال گاندو
تهیه کننده پرحاشیه ی سریال گاندو
13,627
محمد معتمدی - خورشید
محمد معتمدی - خورشید
1,721
لحظه زیبای دیدار بعد از سی و دو سال
لحظه زیبای دیدار بعد از سی و دو سال
15,554
مسئولین به بلوغ ظرفیتی نرسیده اند!
مسئولین به بلوغ ظرفیتی نرسیده اند!
16,247
دروغگویی در سریال گاندو یا نبود ظرفیت فیلم امنیتی؟!
دروغگویی در سریال گاندو یا نبود ظرفیت فیلم امنیتی؟!
19,817
مادری که فرزندانش رهایش کردند
مادری که فرزندانش رهایش کردند
8,674
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش سوم
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش سوم
5,712
مردم سنگ تمام گذاشتند برای آزادی زندانیان
مردم سنگ تمام گذاشتند برای آزادی زندانیان
1,887
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش دوم
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش دوم
2,712
آرزوی من دیدار رهبر است
آرزوی من دیدار رهبر است
14,735
ترانه ی هوای عشق
ترانه ی هوای عشق
2,707
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش اول
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه عید سعید فطر - بخش اول
3,390
با دل بزرگش همه رو بخشید
با دل بزرگش همه رو بخشید
21,805
اتفاقی عجیب در برخورد دلخراش قطار با یک نوزاد
اتفاقی عجیب در برخورد دلخراش قطار با یک نوزاد
3,926
ماجرای خلبان شدن فقط با یک سفر
ماجرای خلبان شدن فقط با یک سفر
2,474
لحظه وحشتناک سقوط هواپیما و مواجهه با مرگ
لحظه وحشتناک سقوط هواپیما و مواجهه با مرگ
13,468
لحظات تلخ به کما رفتن و قطع امید کردن پزشکان
لحظات تلخ به کما رفتن و قطع امید کردن پزشکان
2,671
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,214
دو عضو مهم برای یادگیری در بدن انسان
دو عضو مهم برای یادگیری در بدن انسان
6,053
ورود به دنیای زیبای توانبخشی
ورود به دنیای زیبای توانبخشی
4,100
مرکز آفتاب چطور تاسیس شد؟
مرکز آفتاب چطور تاسیس شد؟
2,915
علاقه شدید به نوه ای که با نقص متولد شد
علاقه شدید به نوه ای که با نقص متولد شد
3,545
ماجرای آشنایی با مرکز آفتاب
ماجرای آشنایی با مرکز آفتاب
2,106