چی لج کرده نمیاد کوه


شبکه ۵
23 اردیبهشت ماه 1400
15:18
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
1,612
چی جان خوب شعر میخونه
چی جان خوب شعر میخونه
1,572
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
7,048
چرا لو میدی دایی جان
چرا لو میدی دایی جان
848
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
861
بنده خدا خاله قاصدک
بنده خدا خاله قاصدک
513
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
438
۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۰ دی ۱۴۰۰
227
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
4,289
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
3,193
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
2,094
مهارت های زندگی - رودربایستی
مهارت های زندگی - رودربایستی
4,066
چی جون دوباره تعارف کرد
چی جون دوباره تعارف کرد
1,299
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
13,747
۲۹ دی ۱۴۰۰
۲۹ دی ۱۴۰۰
929
۲۸ دی ۱۴۰۰
۲۸ دی ۱۴۰۰
1,110
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
732
روی درخت ها نقاشی نکشید!
روی درخت ها نقاشی نکشید!
3,115
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
1,493
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
3,544
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
976
دایی چرا سرفه می کنه؟
دایی چرا سرفه می کنه؟
652
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
740
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
3,564
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
6,993
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
2,198
داستان ژله های رنگین کمانی
داستان ژله های رنگین کمانی
4,834
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
14,112
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
1,058
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
538