حاج مهدی رسولی


شبکه ۳
15 اردیبهشت ماه 1400
02:35
حاج مهدی رسولی - شهادت حضرت علی علیه السلام - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - شهادت حضرت علی علیه السلام - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,925
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,150
ضربت شب شد - حاج میثم مطیعی
ضربت شب شد - حاج میثم مطیعی
941
مجتبی رمضانی - هیئت کربلا رفسنجان - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی رمضانی - هیئت کربلا رفسنجان - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,128
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزار شهدای زنجان - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,590
سلطان نجف - حسین طاهری
سلطان نجف - حسین طاهری
3,197
دست خالی آمدم - حاج محمد رضا بذری
دست خالی آمدم - حاج محمد رضا بذری
2,155
حاج محمود کریمی - حرم مطهر رضوی - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج محمود کریمی - حرم مطهر رضوی - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,352
میثم مطیعی - هیئت آیین حسینی - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
میثم مطیعی - هیئت آیین حسینی - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,422
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,356
مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزارشهدای زنجان - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهدی رسولی - هیئت ثارالله گلزارشهدای زنجان - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,935
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام علی (ع) / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,870
حاج حنیف طاهری - شهادت حضرت علی علیه السلام - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - شهادت حضرت علی علیه السلام - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,310
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن حسن علیه السلام - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن حسن علیه السلام - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,251
مهدی رسولی - هیئت ثارالله، گلزار شهدای زنجان - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهدی رسولی - هیئت ثارالله، گلزار شهدای زنجان - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,185
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - ایام شهادت امام علی (ع) / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,568
حاج مهدی رسولی / گلزار شهدای زنجان
حاج مهدی رسولی / گلزار شهدای زنجان
3,468
حاج حنیف طاهری ، هیئت عبدالله بن الحسین
حاج حنیف طاهری ، هیئت عبدالله بن الحسین
1,451
مداحی ويژه شهادت حضرت علی(ع) با نوای حاج مهدی رسولی
مداحی ويژه شهادت حضرت علی(ع) با نوای حاج مهدی رسولی
5,715
میثم مطیعی - امامزاده قاضی الصابر(ع) - وفات حضرت خدیجه (۳) / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
میثم مطیعی - امامزاده قاضی الصابر(ع) - وفات حضرت خدیجه (۳) / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,990
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی
1,168
ویژه اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (ع)
ویژه اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (ع)
1,150
محمودکریمی - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
محمودکریمی - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
1,052
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن الحسن (ع) - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
941
محمودکریمی - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
محمودکریمی - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
1,248
محمدرضا طاهری - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
محمدرضا طاهری - شهادت امام کاظم (ع) / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
590
حاج حنیف طاهری
حاج حنیف طاهری
757
حاج محمود کریمی
حاج محمود کریمی
811
هیئت رایت العباس - سال ۱۳۹۶
هیئت رایت العباس - سال ۱۳۹۶
959