از خون شوهرم نمیگذرم


اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
30,706
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
19,033
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
20,329
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
84,187
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
17,950
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
6,446
زندگی ما عین مشق مدرسه است
زندگی ما عین مشق مدرسه است
5,523
موی سفید به دادت رسید
موی سفید به دادت رسید
4,022
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
12,008
پرواز به سوی خوشبختی
پرواز به سوی خوشبختی
7,099
کار درست جواب درست داره
کار درست جواب درست داره
5,228
حکایت آدم های بی فکر
حکایت آدم های بی فکر
27,935
واقعیت رو به خانواده اش گفت
واقعیت رو به خانواده اش گفت
10,953
بچه اش رو میخواد فراری بده !
بچه اش رو میخواد فراری بده !
4,566
چه خوابی برای پسرش دیده
چه خوابی برای پسرش دیده
6,820
راه درست میانبر نداره
راه درست میانبر نداره
4,011
معامله صد میلیون دلاری
معامله صد میلیون دلاری
15,226
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
9,385
آدم اینقدر پرو ؟
آدم اینقدر پرو ؟
15,076
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
5,533
اومده باج بگیره
اومده باج بگیره
4,213
از خودم متنفرم!
از خودم متنفرم!
10,107
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
7,273
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
4,736
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
5,104
به خاطر نمره آدم کشت !
به خاطر نمره آدم کشت !
49,835
مچ دوستش رو گرفت !
مچ دوستش رو گرفت !
50,725
من رو حلال کن
من رو حلال کن
11,303
ماجرای باج گیری
ماجرای باج گیری
9,098
من آدم نکشتم !
من آدم نکشتم !
11,569