گل چهارم رئال مادرید به گرانادا (کریم بنزما)
گل چهارم رئال مادرید به گرانادا (کریم بنزما)
8,257
گل سوم رئال مادرید به گرانادا (آلوارو اودریوزولا)
گل سوم رئال مادرید به گرانادا (آلوارو اودریوزولا)
5,841
گل اول گرانادا به رئال مادرید (خورخه مولینا)
گل اول گرانادا به رئال مادرید (خورخه مولینا)
5,445
گل چهارم لیورپول به منچستر یونایتد (محمد صلاح)
گل چهارم لیورپول به منچستر یونایتد (محمد صلاح)
17,713
گل دوم منچستر یونایتد به لیورپول (مارکوس رشفورد)
گل دوم منچستر یونایتد به لیورپول (مارکوس رشفورد)
12,345
گل سوم لیورپول به منچستر یونایتد (روبرتو فیرمینو)
گل سوم لیورپول به منچستر یونایتد (روبرتو فیرمینو)
14,811
گل اول رئال مادرید به گرانادا (لوکا مودریچ)
گل اول رئال مادرید به گرانادا (لوکا مودریچ)
3,965
گل دوم لیورپول به منچستر یونایتد (روبرتو فیرمینو)
گل دوم لیورپول به منچستر یونایتد (روبرتو فیرمینو)
11,585
گل اول لیورپول به منچستر یونایتد (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به منچستر یونایتد (دیگو ژوتا)
19,785
گل اول منچستر یونایتد به لیورپول (برونو فرناندز)
گل اول منچستر یونایتد به لیورپول (برونو فرناندز)
20,765
گل اول آرسنال به چلسی (امیل اسمیت رو)
گل اول آرسنال به چلسی (امیل اسمیت رو)
17,769
گل سوم لوانته به بارسلونا (سرخیو لئون)
گل سوم لوانته به بارسلونا (سرخیو لئون)
23,801
گل سوم بارسلونا به لوانته (عثمان دمبله)
گل سوم بارسلونا به لوانته (عثمان دمبله)
22,785
گل دوم لوانته به بارسلونا (لوییز مورالس)
گل دوم لوانته به بارسلونا (لوییز مورالس)
15,834
گل اول لوانته به بارسلونا  (گونزالو ملرو)
گل اول لوانته به بارسلونا (گونزالو ملرو)
13,784
گل دوم بارسلونا به لوانته (پدری)
گل دوم بارسلونا به لوانته (پدری)
15,324
گل اول بارسلونا به لوانته (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به لوانته (لیونل مسی)
18,560
گل دوم لسترسیتی به منچستریونایتد (جاگلار سویونجو)
گل دوم لسترسیتی به منچستریونایتد (جاگلار سویونجو)
7,311
گل اول لسترسیتی به منچستریونایتد (لوک توماس)
گل اول لسترسیتی به منچستریونایتد (لوک توماس)
8,927
گل اول منچستریونایتد به لسترسیتی (میسن گرینوود)
گل اول منچستریونایتد به لسترسیتی (میسن گرینوود)
17,169
گل چهارم پورتو به فارنسه (مهدی طارمی)
گل چهارم پورتو به فارنسه (مهدی طارمی)
46,323
دومین پاس گل از مهدی طارمی!
دومین پاس گل از مهدی طارمی!
27,808
پاس گل زیبای مهدی طارمی روی گل دوم پورتو
پاس گل زیبای مهدی طارمی روی گل دوم پورتو
27,887
گل اول پورتو به فارنسه (مهدی طارمی)
گل اول پورتو به فارنسه (مهدی طارمی)
38,122
گل دوم رئال مادرید به سویا (ادن هازارد)
گل دوم رئال مادرید به سویا (ادن هازارد)
24,775
گل دوم سویا به رئال مادرید (ایوان راکیتیچ)
گل دوم سویا به رئال مادرید (ایوان راکیتیچ)
14,166
وقتی VAR سرنوشت بازی را عوض کرد!
وقتی VAR سرنوشت بازی را عوض کرد!
14,804
گل اول رئال مادرید به سویا (مارکو آسنسیو)
گل اول رئال مادرید به سویا (مارکو آسنسیو)
11,771
گل اول سویا به رئال مادرید (فرناندو)
گل اول سویا به رئال مادرید (فرناندو)
11,027
گل پنجم آاس رم به کروتونه (بورخا مایورال)
گل پنجم آاس رم به کروتونه (بورخا مایورال)
6,208