۲۹ فروردین ۱۴۰۰


شبکه ۵
29 فروردین ماه 1400
15:18
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
1,660
چی جان خوب شعر میخونه
چی جان خوب شعر میخونه
1,623
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
7,147
چرا لو میدی دایی جان
چرا لو میدی دایی جان
866
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
907
بنده خدا خاله قاصدک
بنده خدا خاله قاصدک
535
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
455
۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۰ دی ۱۴۰۰
254
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
4,304
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
3,197
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
2,097
مهارت های زندگی - رودربایستی
مهارت های زندگی - رودربایستی
4,105
چی جون دوباره تعارف کرد
چی جون دوباره تعارف کرد
1,303
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
13,781
۲۹ دی ۱۴۰۰
۲۹ دی ۱۴۰۰
936
۲۸ دی ۱۴۰۰
۲۸ دی ۱۴۰۰
1,114
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
740
روی درخت ها نقاشی نکشید!
روی درخت ها نقاشی نکشید!
3,116
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
1,496
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
3,550
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
979
دایی چرا سرفه می کنه؟
دایی چرا سرفه می کنه؟
654
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
746
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
3,565
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
7,008
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
2,199
داستان ژله های رنگین کمانی
داستان ژله های رنگین کمانی
4,841
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
14,114
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
1,059
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
538