کنایه مهمان برنامه به خطاهای مسئولین کشور!


اولین شعرمن برنده شد
اولین شعرمن برنده شد
1,069
مشوقتان در شعر چه کسی بود
مشوقتان در شعر چه کسی بود
154
تیکه ی مهمان به مسئولین
تیکه ی مهمان به مسئولین
161
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
969
از برنج فروشی پدر اصغر فرهادی تا شاعری
از برنج فروشی پدر اصغر فرهادی تا شاعری
10,799
اشک های جلیل فرجاد برای حرم امام حسین!
اشک های جلیل فرجاد برای حرم امام حسین!
3,852
هنر سینما خیلی مشکلات دارد، دلم نمی خواست خوانواده ام واردش شوند!
هنر سینما خیلی مشکلات دارد، دلم نمی خواست خوانواده ام واردش شوند!
700
استاد جلیل فرجاد در حال حاضر چه کاری انجام میدهد؟
استاد جلیل فرجاد در حال حاضر چه کاری انجام میدهد؟
673
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
770
درخواستی جالب از حضرت رقیه (ص)
درخواستی جالب از حضرت رقیه (ص)
2,476
اولین سبکی که نوشتی چه کسی خواند و چه سالی بود!؟
اولین سبکی که نوشتی چه کسی خواند و چه سالی بود!؟
983
از کی شروع به مداحی کردی؟!
از کی شروع به مداحی کردی؟!
921
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,079
شعری زیبا برای دختران افغان ترور شده!
شعری زیبا برای دختران افغان ترور شده!
15,562
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,247
صحبت های جنجالی کارشناس برنامه!
صحبت های جنجالی کارشناس برنامه!
4,077
انتخابات حق مردم نیست ، تکلیفی است برای مردم!
انتخابات حق مردم نیست ، تکلیفی است برای مردم!
5,256
از کی شعر گفتن را شروع کردی؟!
از کی شعر گفتن را شروع کردی؟!
774
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,096
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,053
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,270
صحبتهای عجیب مجری در مورد نقد هایی که بهش می شد!
صحبتهای عجیب مجری در مورد نقد هایی که بهش می شد!
10,480
ماه رمضان ؛ ماه قاریان قرآن است
ماه رمضان ؛ ماه قاریان قرآن است
1,235
تفاوت قاریان در ترکیه و ایران چیست؟!
تفاوت قاریان در ترکیه و ایران چیست؟!
1,604
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,416
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,100
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,706
مقایسه شهدای مدافعین حرم با جهاد های حضرت علی (ع)
مقایسه شهدای مدافعین حرم با جهاد های حضرت علی (ع)
852
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,640
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,295