آخ از روزی که موریانه بیوفته به زندگیت


اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
55,037
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
32,153
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
33,655
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
95,608
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
26,595
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
9,512
زندگی ما عین مشق مدرسه است
زندگی ما عین مشق مدرسه است
8,422
موی سفید به دادت رسید
موی سفید به دادت رسید
6,352
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
15,189
پرواز به سوی خوشبختی
پرواز به سوی خوشبختی
8,814
کار درست جواب درست داره
کار درست جواب درست داره
6,327
حکایت آدم های بی فکر
حکایت آدم های بی فکر
29,144
واقعیت رو به خانواده اش گفت
واقعیت رو به خانواده اش گفت
12,701
بچه اش رو میخواد فراری بده !
بچه اش رو میخواد فراری بده !
5,427
چه خوابی برای پسرش دیده
چه خوابی برای پسرش دیده
8,112
راه درست میانبر نداره
راه درست میانبر نداره
4,672
معامله صد میلیون دلاری
معامله صد میلیون دلاری
15,891
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
10,040
آدم اینقدر پرو ؟
آدم اینقدر پرو ؟
15,665
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
6,081
اومده باج بگیره
اومده باج بگیره
4,656
از خودم متنفرم!
از خودم متنفرم!
10,781
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
7,636
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
5,226
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
5,538
به خاطر نمره آدم کشت !
به خاطر نمره آدم کشت !
50,603
مچ دوستش رو گرفت !
مچ دوستش رو گرفت !
51,445
من رو حلال کن
من رو حلال کن
11,822
ماجرای باج گیری
ماجرای باج گیری
9,564
من آدم نکشتم !
من آدم نکشتم !
12,228