گل اول پرسپولیس به الریان (کمال کامیابی‌نیا)


گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
36,054
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
23,629
پرسپولیس - الهلال
پرسپولیس - الهلال
16,383
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
53,791
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
35,984
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
18,695
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
47,703
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
33,420
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
25,573
استقلال - الهلال
استقلال - الهلال
13,315
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
77,155
استقلال ایران - الشرطه عراق
استقلال ایران - الشرطه عراق
28,139
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
169,971
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
52,244
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
46,514
پرسپولیس - الریان
پرسپولیس - الریان
29,960
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
127,965
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
93,905
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
135,708
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
163,062
استقلال - الاهلی
استقلال - الاهلی
71,348
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
86,259
پرسپولیس - الوحده
پرسپولیس - الوحده
24,079
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
119,280
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
64,526
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
66,665
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
78,850
استقلال - الدحیل
استقلال - الدحیل
41,386
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
128,359
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
134,403