۲۸ فروردین ۱۴۰۰


شبکه خبر
28 فروردین ماه 1400
18:59
حضور دانش آموزان اجباری نیست
حضور دانش آموزان اجباری نیست
1,639
اولین فوتی امیکرون در کشور ثبت شد
اولین فوتی امیکرون در کشور ثبت شد
8,580
تجلیل از مادران و همسران شهدا
تجلیل از مادران و همسران شهدا
778
درآمد های نفتی چند برابر شد
درآمد های نفتی چند برابر شد
571
تشکیل جلسه صندوق توسعه ملی
تشکیل جلسه صندوق توسعه ملی
469
کاهش دما در کشور
کاهش دما در کشور
888
۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰
166
۲۵ دی ۱۴۰۰
۲۵ دی ۱۴۰۰
377
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
661
۲۳  ۱۴۰۰دی
۲۳ ۱۴۰۰دی
840
دستگیری داعش در ترکیه
دستگیری داعش در ترکیه
1,244
درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان
درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان
1,079
واشنگتون بدنبال غارت است
واشنگتون بدنبال غارت است
479
رزمایش جدید روسیه به چه معناست؟
رزمایش جدید روسیه به چه معناست؟
784
افزایش استخدام پزشکی
افزایش استخدام پزشکی
287
کشف انبار احتکار دارو
کشف انبار احتکار دارو
536
دلایل تصادفات اخیر چیست؟
دلایل تصادفات اخیر چیست؟
680
رئیس پلیس راهور : چرا ارابه مرگ تولید میکنید
رئیس پلیس راهور : چرا ارابه مرگ تولید میکنید
441
بیشترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟
بیشترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟
391
اروپا در وضعیت بحرانی قرار گرفت
اروپا در وضعیت بحرانی قرار گرفت
202
طرح انتقال آب از دریای عمان کلید خورد
طرح انتقال آب از دریای عمان کلید خورد
289
قیمت گوشت کاهشی میشود
قیمت گوشت کاهشی میشود
345
بخش جدید درج قیمت تولید کالا اجرا شد
بخش جدید درج قیمت تولید کالا اجرا شد
254
قیمت تولید یا واردات روی کالاها درج میشود
قیمت تولید یا واردات روی کالاها درج میشود
169
دیدار نخبگان با مسئولین ضروری است
دیدار نخبگان با مسئولین ضروری است
120
پرداخت حقوق قانونمند میشود
پرداخت حقوق قانونمند میشود
293
۲۲ دی ۱۴۰۰
۲۲ دی ۱۴۰۰
517
تظاهرات علیه رئیس جمهور تونس
تظاهرات علیه رئیس جمهور تونس
456
مذاکره روسیه با آمریکا بدون نتیجه ماند
مذاکره روسیه با آمریکا بدون نتیجه ماند
433
دیدار وزیر امور خارجه با امیر قطر
دیدار وزیر امور خارجه با امیر قطر
324