اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰


شبکه نسیم
28 فروردین ماه 1400
18:34
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
2,937
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
1,529
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
2,152
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
1,728
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
1,521
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,762
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
2,504
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
1,842
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
906
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
1,381
چهارچوب های رایج را بشکنیم
چهارچوب های رایج را بشکنیم
980
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,422
نا فرما نی خود یک استعداد است
نا فرما نی خود یک استعداد است
845
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,811
هدایتی
هدایتی
3,852
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,169
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
2,049
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
1,215
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
1,161
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,631
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
1,147
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,173
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
1,673
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,086
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,908
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
2,378
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
1,381
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
1,690
مارپیچ خشونت چیست
مارپیچ خشونت چیست
1,089
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,728