این گروه کاملا اهل موسیقی بود


۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
9,524
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
5,501
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,043
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
3,334
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
3,172
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
2,632
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
2,092
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,342
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,629
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
4,461
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,687
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
2,218
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,438
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
1,161
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
1,208
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
1,047
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
987
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,082
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
27,432
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,417
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,756
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,630
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
1,159
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
972
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,579
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,862
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,716
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,421
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
3,104
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
2,405