داداش رو چرا فرستادی همین اولین مرحله؟!


۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
9,475
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
5,468
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,022
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
3,329
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
3,158
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
2,618
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
2,084
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,323
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,626
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
4,455
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,680
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
2,210
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,431
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
1,159
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
1,206
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
1,045
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
984
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,063
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
27,427
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,416
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,752
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,626
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
1,156
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
969
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,567
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,858
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,710
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,418
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
3,104
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
2,403