تیزر روابط عمومی وزارت اطلاعات


شبکه آموزش
16 فروردین ماه 1400
14:23
توصیه های راهنمایی و رانندگی
توصیه های راهنمایی و رانندگی
10
توصیه های راهنمایی و رانندگی
توصیه های راهنمایی و رانندگی
44
تیزر مسابقه کتابخوانی از چیزی نمی ترسیدم
تیزر مسابقه کتابخوانی از چیزی نمی ترسیدم
25
تیزر برنامه ارحام شبکه قرآن
تیزر برنامه ارحام شبکه قرآن
146
توصیه های راهنمایی و رانندگی
توصیه های راهنمایی و رانندگی
82
توصیه های راهنمایی و رانندگی
توصیه های راهنمایی و رانندگی
79
توصیه های راهنمایی و رانندگی
توصیه های راهنمایی و رانندگی
65
مکتوب (نامک)
مکتوب (نامک)
55
سخنرانی حجت الاسلام قرائتی نماینده محترم ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموزی
سخنرانی حجت الاسلام قرائتی نماینده محترم ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموزی
217
تیزر نرم افزار پلیس من
تیزر نرم افزار پلیس من
140
تیزر مسابقه کتابخوانی از چیزی نمی ترسیدم
تیزر مسابقه کتابخوانی از چیزی نمی ترسیدم
51
پویش اجرای سرود پاتوقی اهل ما
پویش اجرای سرود پاتوقی اهل ما
179
نهضت سوادآموزی
نهضت سوادآموزی
153
چهل و دومین سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی
چهل و دومین سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی
108
تیزر شورای قرآن و معارف
تیزر شورای قرآن و معارف
80
تیزر نخستین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
تیزر نخستین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
75
جلوگیری از سرقت
جلوگیری از سرقت
212
تیزر جشنواره اذان منتظران
تیزر جشنواره اذان منتظران
198
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
112
همگی از یک ریشه ایم - نیروی انتظامی
همگی از یک ریشه ایم - نیروی انتظامی
116
تیزر رادیو مقاومت
تیزر رادیو مقاومت
96
توصیه های امنیتی برای مقابله با سرقت
توصیه های امنیتی برای مقابله با سرقت
134
فانوس
فانوس
73
دوستان نامناسب برای نوجوانان و جوانان
دوستان نامناسب برای نوجوانان و جوانان
106
بزرگداشت روز پرستار
بزرگداشت روز پرستار
105
شب خستگان
شب خستگان
116
نخستین جشنواره ملی موسیقی نوای مهر
نخستین جشنواره ملی موسیقی نوای مهر
158
بدون بن بست
بدون بن بست
102
بسیج در کلام ولایت
بسیج در کلام ولایت
114
مسابقه کتابخوانی تنها گریه کن
مسابقه کتابخوانی تنها گریه کن
208