وقتی یک سوال نتیجه رو تغییر میده


۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
9,606
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
5,522
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,074
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
3,341
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
3,182
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
2,637
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
2,101
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,361
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,633
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
4,472
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,691
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
2,223
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,445
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
1,162
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
1,212
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
1,049
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
992
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,100
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
27,441
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,419
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,757
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,632
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
1,162
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
974
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,591
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,864
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,717
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,423
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
3,104
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
2,407