فصل اول-قسمت ۱۲


شبکه ۲
9 فروردین ماه 1400
23:01
فصل دوم- قسمت ۵۳
فصل دوم- قسمت ۵۳
2,128
فصل دوم - قسمت ۵۲
فصل دوم - قسمت ۵۲
2,113
فصل دوم - قسمت ۵۱
فصل دوم - قسمت ۵۱
1,967
فصل دوم - قسمت ۵۰
فصل دوم - قسمت ۵۰
1,693
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
4,771
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
1,595
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
1,450
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
1,151
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
1,200
فصل دوم - قسمت ۴۹
فصل دوم - قسمت ۴۹
1,551
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
968
فصل دوم - قسمت ۴۸
فصل دوم - قسمت ۴۸
2,185
فصل دوم - قسمت ۴۷
فصل دوم - قسمت ۴۷
4,135
به فکر سرقت مسلحانه بودم
به فکر سرقت مسلحانه بودم
1,842
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
1,089
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
1,009
ورود افراد معتاد ممنوع
ورود افراد معتاد ممنوع
772
احساس میکردم من تفننی میکشیم
احساس میکردم من تفننی میکشیم
650
فصل دوم - قسمت ۴۶
فصل دوم - قسمت ۴۶
1,789
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
23,481
داستان آشنایی و ازدواج
داستان آشنایی و ازدواج
11,894
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
8,166
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
3,839
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
4,410
فصل دوم - قسمت ۴۵
فصل دوم - قسمت ۴۵
10,968
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
3,869
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
1,548
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
5,946
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
1,257
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
1,695