خوزستان در خطر جدی


شبکه ۱
9 فروردین ماه 1400
14:12
میز اقتصادی (مالیات خودرو لوکس) - ۵ بهمن ۱۴۰۰
میز اقتصادی (مالیات خودرو لوکس) - ۵ بهمن ۱۴۰۰
2,157
آمار رسمی کرونا - ۵ بهمن ۱۴۰۰
آمار رسمی کرونا - ۵ بهمن ۱۴۰۰
14,075
میمون های فراری در آمریکا!
میمون های فراری در آمریکا!
2,342
کرونا و جهان - ۵ بهمن ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۵ بهمن ۱۴۰۰
960
آدمخواری در فرانسه!
آدمخواری در فرانسه!
1,648
تیراندازی یک دانشجو در آلمان
تیراندازی یک دانشجو در آلمان
691
خاموشی در قزاقستان
خاموشی در قزاقستان
572
مقصران حادثه ی پلاسکو
مقصران حادثه ی پلاسکو
751
استقبال زیاد مردم از نمایشگاه کتاب
استقبال زیاد مردم از نمایشگاه کتاب
390
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
199
خبرهای خوب از زبان سخنگوی دولت
خبرهای خوب از زبان سخنگوی دولت
621
توسعه زیست فناوری
توسعه زیست فناوری
201
دیدار وزیر راه با الهام علی اف
دیدار وزیر راه با الهام علی اف
231
بیمه ی زنان خانه دار بر روی میز مجلس
بیمه ی زنان خانه دار بر روی میز مجلس
353
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور
292
امکان واکسیناسیون سنین ۹ تا ۱۱ سال
امکان واکسیناسیون سنین ۹ تا ۱۱ سال
398
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
600
میز اقتصادی (اقتصاد دانش بنیان) - ۴ بهمن ۱۴۰۰
میز اقتصادی (اقتصاد دانش بنیان) - ۴ بهمن ۱۴۰۰
1,286
آب شیرین کن خورشیدی
آب شیرین کن خورشیدی
1,381
حملات موشکی یمن به امارات و عربستان
حملات موشکی یمن به امارات و عربستان
13,444
پیگیری آزادسازی سواحل خزر
پیگیری آزادسازی سواحل خزر
949
زلزله های زیاد در کشور؟!
زلزله های زیاد در کشور؟!
1,317
روند احیای زاینده رود
روند احیای زاینده رود
1,051
پیش بینی آب و هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
750
از سرما تا آلودگی هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
از سرما تا آلودگی هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
402
حداقل حقوق پیشنهادی دولت
حداقل حقوق پیشنهادی دولت
797
رئیس دستگاه قضا: مراقب رمز ارزها باشید!
رئیس دستگاه قضا: مراقب رمز ارزها باشید!
505
مهار رشد اجاره بها در دستورکار دولت
مهار رشد اجاره بها در دستورکار دولت
305
کرونا و جهان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
382
افزایش شهرهای زرد در کشور
افزایش شهرهای زرد در کشور
520