گل دوم ایتالیا به بلغارستان (مانوئل لوکاتلی)


گل دوم فرانسه به فنلاند (کیلیان امباپه)
گل دوم فرانسه به فنلاند (کیلیان امباپه)
17,106
گل اول فرانسه به فنلاند (کریم بنزما)
گل اول فرانسه به فنلاند (کریم بنزما)
21,883
فنلاند - فرانسه
فنلاند - فرانسه
4,392
ابرلند شمالی - ایتالیا
ابرلند شمالی - ایتالیا
11,160
گل دوم صربستان به پرتغال (الکساندر میتروویچ)
گل دوم صربستان به پرتغال (الکساندر میتروویچ)
18,414
گل اول صربستان به پرتغال (دوشان تادیچ)
گل اول صربستان به پرتغال (دوشان تادیچ)
14,042
گل اول پرتغال به صربستان (رناتو سانچز)
گل اول پرتغال به صربستان (رناتو سانچز)
13,848
پرتغال - صربستان
پرتغال - صربستان
6,315
گل اول کرواسی به روسیه (فدور کودریاشوف - گل به خودی)
گل اول کرواسی به روسیه (فدور کودریاشوف - گل به خودی)
17,097
کرواسی - روسیه
کرواسی - روسیه
5,734
گل سوم بلژیک به استونی (تورگان هازارد)
گل سوم بلژیک به استونی (تورگان هازارد)
13,199
گل اول استونی به بلژیک (اریک سورگا)
گل اول استونی به بلژیک (اریک سورگا)
8,017
گل دوم بلژیک به استونی (یانیک کاراسکو)
گل دوم بلژیک به استونی (یانیک کاراسکو)
8,172
گل اول بلژیک به استونی (کریستین بنتکه)
گل اول بلژیک به استونی (کریستین بنتکه)
6,818
بلژیک - استونی
بلژیک - استونی
2,600
گل پنجم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل پنجم انگلیس به آلبانی (هری کین)
18,974
گل چهارم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل چهارم انگلیس به آلبانی (هری کین)
9,981
گل سوم انگلیس به آلبانی (جردن هندرسون)
گل سوم انگلیس به آلبانی (جردن هندرسون)
9,859
گل دوم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل دوم انگلیس به آلبانی (هری کین)
9,361
گل اول انگلیس به آلبانی (هری مگوایر)
گل اول انگلیس به آلبانی (هری مگوایر)
9,856
انگلیس - آلبانی
انگلیس - آلبانی
2,460
پرتغال - لوکزامبورگ
پرتغال - لوکزامبورگ
9,602
گل چهارم آلمان به مقدونیه (جمال موسیالا)
گل چهارم آلمان به مقدونیه (جمال موسیالا)
4,151
گل سوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
گل سوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
2,856
گل دوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
گل دوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
2,678
گل اول آلمان به مقدونیه (کای هاورتز)
گل اول آلمان به مقدونیه (کای هاورتز)
2,516
مقدونیه - آلمان
مقدونیه - آلمان
1,055
بلژیک - فرانسه
بلژیک - فرانسه
27,845
گل چهارم آلمان به ایسلند (تیمو ورنر)
گل چهارم آلمان به ایسلند (تیمو ورنر)
5,444
گل سوم آلمان به ایسلند (لروی سانه)
گل سوم آلمان به ایسلند (لروی سانه)
4,126