گل اول ایتالیا به بلغارستان (آرندره‌آ بلوتی)


گل دوم فرانسه به فنلاند (کیلیان امباپه)
گل دوم فرانسه به فنلاند (کیلیان امباپه)
17,110
گل اول فرانسه به فنلاند (کریم بنزما)
گل اول فرانسه به فنلاند (کریم بنزما)
21,888
فنلاند - فرانسه
فنلاند - فرانسه
4,393
ابرلند شمالی - ایتالیا
ابرلند شمالی - ایتالیا
11,161
گل دوم صربستان به پرتغال (الکساندر میتروویچ)
گل دوم صربستان به پرتغال (الکساندر میتروویچ)
18,420
گل اول صربستان به پرتغال (دوشان تادیچ)
گل اول صربستان به پرتغال (دوشان تادیچ)
14,046
گل اول پرتغال به صربستان (رناتو سانچز)
گل اول پرتغال به صربستان (رناتو سانچز)
13,853
پرتغال - صربستان
پرتغال - صربستان
6,318
گل اول کرواسی به روسیه (فدور کودریاشوف - گل به خودی)
گل اول کرواسی به روسیه (فدور کودریاشوف - گل به خودی)
17,098
کرواسی - روسیه
کرواسی - روسیه
5,736
گل سوم بلژیک به استونی (تورگان هازارد)
گل سوم بلژیک به استونی (تورگان هازارد)
13,203
گل اول استونی به بلژیک (اریک سورگا)
گل اول استونی به بلژیک (اریک سورگا)
8,017
گل دوم بلژیک به استونی (یانیک کاراسکو)
گل دوم بلژیک به استونی (یانیک کاراسکو)
8,172
گل اول بلژیک به استونی (کریستین بنتکه)
گل اول بلژیک به استونی (کریستین بنتکه)
6,818
بلژیک - استونی
بلژیک - استونی
2,600
گل پنجم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل پنجم انگلیس به آلبانی (هری کین)
18,977
گل چهارم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل چهارم انگلیس به آلبانی (هری کین)
9,983
گل سوم انگلیس به آلبانی (جردن هندرسون)
گل سوم انگلیس به آلبانی (جردن هندرسون)
9,860
گل دوم انگلیس به آلبانی (هری کین)
گل دوم انگلیس به آلبانی (هری کین)
9,363
گل اول انگلیس به آلبانی (هری مگوایر)
گل اول انگلیس به آلبانی (هری مگوایر)
9,858
انگلیس - آلبانی
انگلیس - آلبانی
2,460
پرتغال - لوکزامبورگ
پرتغال - لوکزامبورگ
9,603
گل چهارم آلمان به مقدونیه (جمال موسیالا)
گل چهارم آلمان به مقدونیه (جمال موسیالا)
4,151
گل سوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
گل سوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
2,857
گل دوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
گل دوم آلمان به مقدونیه (تیمو ورنر)
2,679
گل اول آلمان به مقدونیه (کای هاورتز)
گل اول آلمان به مقدونیه (کای هاورتز)
2,516
مقدونیه - آلمان
مقدونیه - آلمان
1,059
بلژیک - فرانسه
بلژیک - فرانسه
27,848
گل چهارم آلمان به ایسلند (تیمو ورنر)
گل چهارم آلمان به ایسلند (تیمو ورنر)
5,445
گل سوم آلمان به ایسلند (لروی سانه)
گل سوم آلمان به ایسلند (لروی سانه)
4,130