ویژه جشن نیمه شعبان با نوای بنی فاطمه


شبکه ۳
8 فروردین ماه 1400
21:37
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
1,049
حاج محمدرضا طاهری - هیات مکتب الزهرا (س) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
حاج محمدرضا طاهری - هیات مکتب الزهرا (س) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
1,450
حاج سعید حدادیان - مهدیه امام حسن مجتبی (ع) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
حاج سعید حدادیان - مهدیه امام حسن مجتبی (ع) ، ولادت حضرت زینب (س) - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
912
حاج حنیف طاهری
حاج حنیف طاهری
586
ویژه ولادت حضرت زینب(س) با نوای حسین طاهری
ویژه ولادت حضرت زینب(س) با نوای حسین طاهری
1,556
ویژه ولادت حضرت زینب(س) با نوای محمد حسین حدادیان
ویژه ولادت حضرت زینب(س) با نوای محمد حسین حدادیان
640
مولودی ویژه ولادت امام حسن عسگری - محمدیان مفرد
مولودی ویژه ولادت امام حسن عسگری - محمدیان مفرد
535
ویژه ولادت امام حسن عسگری(علیه السلـام)
ویژه ولادت امام حسن عسگری(علیه السلـام)
382
حاج حسین طاهری - هیئت فدائیان حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۳ آبان ۱۴۰۰
حاج حسین طاهری - هیئت فدائیان حضرت زهرا سلام الله علیها - ۲۳ آبان ۱۴۰۰
471
حسین طاهری - هیئت فدائیان حضرت زهرا (س) - ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسین طاهری - هیئت فدائیان حضرت زهرا (س) - ولادت امام حسن عسکری (ع)
610
ویژه میلاد پیامبر اکرم  با نوای محمود کریمی
ویژه میلاد پیامبر اکرم با نوای محمود کریمی
993
حاج حسین طاهری
حاج حسین طاهری
881
حاج حنیف طاهری - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۲ آبان ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۲ آبان ۱۴۰۰
1,122
حاج محمود کریمی - هیئت رایت العباس علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
حاج محمود کریمی - هیئت رایت العباس علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
1,441
حاج میثم مطیعی - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۲ آبان ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۲ آبان ۱۴۰۰
932
حاج سید مجید بنی فاطمه - هیئت ریحانه الحسین علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - هیئت ریحانه الحسین علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
1,156
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن حسن علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
حاج حنیف طاهری - هیئت عبدالله بن حسن علیه السلام - ۲ آبان ۱۴۰۰
465
حاج سیدمجید بنی فاطمه - هیات ریحانه الحسین (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج سیدمجید بنی فاطمه - هیات ریحانه الحسین (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
1,141
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
707
حاج محمدرضا طاهری - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج محمدرضا طاهری - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
1,013
حاج میثم مطیعی - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج میثم مطیعی - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
1,241
حسین طاهری - هیات مکتب الزهرا (س) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حسین طاهری - هیات مکتب الزهرا (س) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
841
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
914
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
حاج محمودکریمی - هیات رایت العباس (ع) - ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق (ع) – ۱ آبان ۱۴۰۰
523
ویژه ولادت رسوال اکرم(ص) با نَوای حاج محمود کریمی
ویژه ولادت رسوال اکرم(ص) با نَوای حاج محمود کریمی
765
ویژه ولادت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) با نوای حاج مجید بنی فاطمه
ویژه ولادت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) با نوای حاج مجید بنی فاطمه
442
حاج محمود کریمی - هیئت رایت العباس علیه السلام - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
حاج محمود کریمی - هیئت رایت العباس علیه السلام - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
453
حاج محمد رضا طاهری - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
حاج محمد رضا طاهری - ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
492
حاج سید مجید بنی فاطمه - هیئت ریحانه الحسین علیه السلام - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه - هیئت ریحانه الحسین علیه السلام - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
964
حاج حسین طاهری - هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
حاج حسین طاهری - هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها - ۳۰ مهر ۱۴۰۰
771