فصل اول-قسمت ۹


شبکه ۲
4 فروردین ماه 1400
23:00
فصل دوم- قسمت ۵۳
فصل دوم- قسمت ۵۳
2,140
فصل دوم - قسمت ۵۲
فصل دوم - قسمت ۵۲
2,129
فصل دوم - قسمت ۵۱
فصل دوم - قسمت ۵۱
1,973
فصل دوم - قسمت ۵۰
فصل دوم - قسمت ۵۰
1,699
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
دلیل جدایی شما کشیدن کامیون بود؟
4,778
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
خانوم اینی که شما میپوشی جلیقه نیست زره
1,600
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
دخترم رو راحت می تونم رو دست بلند کنم
1,454
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
پدرم که برام دست زد دیگه تواناییم رو به دست آوردم
1,153
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
پدرم فوت کرد و من باید رکورد میزدم
1,202
فصل دوم - قسمت ۴۹
فصل دوم - قسمت ۴۹
1,553
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
چرا دوست داشتین دیده بشین؟
975
فصل دوم - قسمت ۴۸
فصل دوم - قسمت ۴۸
2,189
فصل دوم - قسمت ۴۷
فصل دوم - قسمت ۴۷
4,143
به فکر سرقت مسلحانه بودم
به فکر سرقت مسلحانه بودم
1,844
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
بابا چرا برای ما مبسر گداشتین
1,092
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
سمت چپم معتاد بود سمت راستم طلبه
1,011
ورود افراد معتاد ممنوع
ورود افراد معتاد ممنوع
777
احساس میکردم من تفننی میکشیم
احساس میکردم من تفننی میکشیم
652
فصل دوم - قسمت ۴۶
فصل دوم - قسمت ۴۶
1,792
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
شروع یک روز تلخ که شبیه به کابوس بود
23,488
داستان آشنایی و ازدواج
داستان آشنایی و ازدواج
11,900
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
سختی های زندگی بعد از فوت پدر
8,173
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
بدون آموزش دیدن نقاش ماهر شدم
3,840
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
کودکی که در آرزوی داشتن یک عروسک مودار بود
4,414
فصل دوم - قسمت ۴۵
فصل دوم - قسمت ۴۵
10,976
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
ماجرای سفر به آفریقا و طبابت در آنجا
3,873
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
شروع فعالیت پزشکی با زلزله بم
1,550
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
آرزوهایی که به حقیقت پیوست
5,953
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
اولین جرقه در ذهن یک کودک برای انتخاب رشته پزشکی
1,259
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
اتفاقی که باعث به کما رفتن کودک شد
1,696