باز هم ضربه آخر کار رو خراب کرد


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,894
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
4,132
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,492
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,622
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,946
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
4,089
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,561
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,346
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,440
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,576
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,219
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,794
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,852
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,549
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
4,043
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,235
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
2,071
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
4,288
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,691
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,696
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,788
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,642
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,674
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,204
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
14,110
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
5,095
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,804