این تیم اومده واسه قهرمانی


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,943
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
4,174
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,534
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,647
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,960
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
4,123
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,582
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,364
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,455
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,598
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,231
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,805
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,865
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,561
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
4,076
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,256
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
2,074
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
4,307
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,715
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,706
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,795
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,646
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,687
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,218
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
14,126
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
5,102
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,819