عملیات نجات!


شبکه ۱
25 اسفند ماه 1399
20:15
لحظه حساس دیدار پدر و پسر!
لحظه حساس دیدار پدر و پسر!
114,855
خلاصه - قسمت ۶
خلاصه - قسمت ۶
137,495
کل کل راننده های دولتی!
کل کل راننده های دولتی!
95,295
روزگار می گذرد خواهی نخواهی!
روزگار می گذرد خواهی نخواهی!
35,374
بخاطر ناهار چراغ گردون گذاشت!
بخاطر ناهار چراغ گردون گذاشت!
47,351
سکته مغزی کرد!
سکته مغزی کرد!
97,406
به شوهر خواهرش هم حسودی می کنه!
به شوهر خواهرش هم حسودی می کنه!
64,718
چرا هر چیزی که داغونه می گویند معمولیه!
چرا هر چیزی که داغونه می گویند معمولیه!
33,316
عبور از خط قرمزهای خانواده!
عبور از خط قرمزهای خانواده!
42,673
برنامه های احسان علیخانی احساسی نباشه فایده نداره!
برنامه های احسان علیخانی احساسی نباشه فایده نداره!
47,688
قسمت ۷
قسمت ۷
201,997
همه آمار دختر را دارند!
همه آمار دختر را دارند!
60,332
لحظات نفسگیر ترور !
لحظات نفسگیر ترور !
143,277
آفریقا گاو نداره!
آفریقا گاو نداره!
75,184
خلاصه - قسمت ۸
خلاصه - قسمت ۸
179,510
عاشقی و انداخت گردن خواست خدا!
عاشقی و انداخت گردن خواست خدا!
70,957
سنگ قبر و کرده میز وسط
سنگ قبر و کرده میز وسط
38,787
باز جن گرفتش!
باز جن گرفتش!
98,246
بی خانمان شده!
بی خانمان شده!
75,345
شده منیجر پیتر چک
شده منیجر پیتر چک
152,590
قسمت ۱۶ - قسمت جدید
قسمت ۱۶ - قسمت جدید
1,432,612
ماجرای مصدومیت بهتاش در پاناتینایکوس
ماجرای مصدومیت بهتاش در پاناتینایکوس
321,392
دفاع نقی در مقابل اتهام قتل و ابتلا به کرونا
دفاع نقی در مقابل اتهام قتل و ابتلا به کرونا
115,052
ویدئوکال بهتاش با دختر ستاره رئال مادرید!
ویدئوکال بهتاش با دختر ستاره رئال مادرید!
186,995
سه قلوهای رحمت: شادمهر و رادمهر و قدیر!
سه قلوهای رحمت: شادمهر و رادمهر و قدیر!
208,517
سند گذاشتن بهتاش برای نقی
سند گذاشتن بهتاش برای نقی
98,534
قسمت ۱۷ -قسمت پایانی
قسمت ۱۷ -قسمت پایانی
1,054,081
برای چی عینک آفتابی زدی؟!
برای چی عینک آفتابی زدی؟!
76,608
چرا ازش ترسید؟!
چرا ازش ترسید؟!
66,162
برای مهمونی هم جواب تست کرونا می خواد!
برای مهمونی هم جواب تست کرونا می خواد!
98,449
پدر زنشو کشت!
پدر زنشو کشت!
93,872
رئیس جمهور و ببر گوشه رینگ!
رئیس جمهور و ببر گوشه رینگ!
133,703
ارسطو چه بلایی سرشون آورد!
ارسطو چه بلایی سرشون آورد!
194,987
بچه مازندران شنا بلد نیست!
بچه مازندران شنا بلد نیست!
291,224
به مادرش میگه یانگوم!
به مادرش میگه یانگوم!
572,961
بازپخش قسمت های پایانی پایتخت ۶ از چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵
بازپخش قسمت های پایانی پایتخت ۶ از چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵
61,534
خلاصه قسمت های پایانی -قسمت ۱
خلاصه قسمت های پایانی -قسمت ۱
169,061
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۲
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۲
144,597
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۳
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۳
168,610
خلاصه قسمت های پایانی-قسمت ۴
خلاصه قسمت های پایانی-قسمت ۴
217,143
پشت صحنه
پشت صحنه
161,248
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
1,393,607
قسمت ۱
قسمت ۱
956,890
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
255,936
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
204,915
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
190,809
قسمت ۲
قسمت ۲
967,685
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
161,308
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
136,855
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
80,445
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
139,317
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
52,674
قسمت ۳
قسمت ۳
872,405
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
60,245
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
79,602
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
28,240
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
19,932
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
15,899
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
36,938
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
31,044
قسمت ۴
قسمت ۴
928,610
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
29,856
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
25,332
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
45,795
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
100,663
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
105,325
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
55,939
قسمت ۵
قسمت ۵
815,095
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
71,966
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
69,563
قسمت ۶
قسمت ۶
993,529
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
51,625
قسمت ۷
قسمت ۷
747,876
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
56,619
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
141,509
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
170,895
قسمت ۸
قسمت ۸
833,133
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
105,994
قسمت ۹
قسمت ۹
932,810
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
143,958
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
40,569
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
48,449
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
845,711
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
46,981
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
24,158
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
76,456
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
75,184
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
43,176
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
98,927
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
632,625
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
61,930
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
86,108
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
37,027
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
575,598
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
40,769
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
141,827
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
168,274
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
635,325
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
39,658
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
30,919
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
24,466
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
55,220
بهنام صفوی در پایتخت
بهنام صفوی در پایتخت
150,258
خاطرات بهبود از خانه نقی
خاطرات بهبود از خانه نقی
34,853
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
703,313
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
60,640
جر و بحث ارسطو و بهتاش
جر و بحث ارسطو و بهتاش
72,328
پیغام صوتی نقی برای مالکی
پیغام صوتی نقی برای مالکی
56,289
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
66,089
بازگشت «پایتخت ۶» پس از کرونا
بازگشت «پایتخت ۶» پس از کرونا
217,606
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
728,273
فروش ماشین شش در نقی
فروش ماشین شش در نقی
40,571
تعطیلی آرایشگاه رحمت به دلیل ماه عسل
تعطیلی آرایشگاه رحمت به دلیل ماه عسل
43,566
پیشنهاد پاناتینایکوس به بهتاش
پیشنهاد پاناتینایکوس به بهتاش
61,586
ادامه مشکلات نقی و هما بر سر طاهره
ادامه مشکلات نقی و هما بر سر طاهره
65,008
بگو و مگوی هما و طاهره
بگو و مگوی هما و طاهره
109,080
داستان قهوه خانه زدن بهتاش
داستان قهوه خانه زدن بهتاش
167,950
ساری رو می‌شناسی ؟
ساری رو می‌شناسی ؟
42,070
آوردن استراماچونی به استقلال کار ایشون بوده!
آوردن استراماچونی به استقلال کار ایشون بوده!
45,552
پاسخ سیروس مقدم به منتقدین : پایتخت ۶ به مسائل درون خانوادگی معمولی پرداخته است.
پاسخ سیروس مقدم به منتقدین : پایتخت ۶ به مسائل درون خانوادگی معمولی پرداخته است.
14,952
تحلیل و بررسی سریال پایتخت
تحلیل و بررسی سریال پایتخت
39,065
مهدی فرجی : هما سعادت برای خانواده حاضر شد به دیدار دختر محمود نقاش برود!
مهدی فرجی : هما سعادت برای خانواده حاضر شد به دیدار دختر محمود نقاش برود!
15,083
سیروس مقدم: از قیصر تا ابراهیم تاتلیس را در پایتخت‌ها به طنز کشیدیم!
سیروس مقدم: از قیصر تا ابراهیم تاتلیس را در پایتخت‌ها به طنز کشیدیم!
64,810
مهدی فرجی: در این پایتخت به آرمان های جمهوری اسلامی ادای دین شد
مهدی فرجی: در این پایتخت به آرمان های جمهوری اسلامی ادای دین شد
21,639
بررسی و تحلیل پایتخت ۶ - قسمت دوم
بررسی و تحلیل پایتخت ۶ - قسمت دوم
30,260
پذیرفتن نظر منتقدین توسط سیروس مقدم
پذیرفتن نظر منتقدین توسط سیروس مقدم
13,357
توضیحات سیروس مقدم در مورد مراقبت‌هایی که برای پخش انجام شده
توضیحات سیروس مقدم در مورد مراقبت‌هایی که برای پخش انجام شده
16,369
پاسخ سیروس مقدم به انتقاد وزیر ارشاد
پاسخ سیروس مقدم به انتقاد وزیر ارشاد
22,257
سیروس مقدم : پایتخت نیازی به جملات غیر اخلاقی ندارد، در صورت این اتفاق عذرخواهی میکنم
سیروس مقدم : پایتخت نیازی به جملات غیر اخلاقی ندارد، در صورت این اتفاق عذرخواهی میکنم
30,860
پشت صحنه مجموعه پایتخت ۶
پشت صحنه مجموعه پایتخت ۶
242,693
اولین سکانس پایتخت ۶ به یاد خشایار الوند
اولین سکانس پایتخت ۶ به یاد خشایار الوند
45,341
پشت صحنه حضور عوامل پایتخت ۶ در ورزشگاه آزادی
پشت صحنه حضور عوامل پایتخت ۶ در ورزشگاه آزادی
109,840
پشت صحنه مراسم جشن نفس با حضور بهنام بانی
پشت صحنه مراسم جشن نفس با حضور بهنام بانی
178,431
پشت صحنه تصادف نیسان در جاده
پشت صحنه تصادف نیسان در جاده
143,513
گفتگو با آریا عظیمی‌نژاد در پشت صحنه
گفتگو با آریا عظیمی‌نژاد در پشت صحنه
145,540
از ۲۱ اسفند هرشب ساعت ۱۹:۳۰
از ۲۱ اسفند هرشب ساعت ۱۹:۳۰
72,503
هر شب ساعت ۱۹:۳۰
هر شب ساعت ۱۹:۳۰
82,917
خلاصه -قسمت ۱
خلاصه -قسمت ۱
207,672
وسایل معلوم الحال تو ماشین نقی!
وسایل معلوم الحال تو ماشین نقی!
44,923
دیالیز می‌کردم بهتر بود!
دیالیز می‌کردم بهتر بود!
26,635
دروازه‌بان چهارم نساجی هم شد کار؟!
دروازه‌بان چهارم نساجی هم شد کار؟!
56,529
هاله نور دور بهبود!
هاله نور دور بهبود!
72,102
با این تبخال چجوری خبر بگم؟
با این تبخال چجوری خبر بگم؟
33,236
دروغ میگه از جمیله کتک خورده!
دروغ میگه از جمیله کتک خورده!
45,292
غیرتی شدن بهروز!
غیرتی شدن بهروز!
92,522
چالش مانکن به خاطر ورود ارسطو
چالش مانکن به خاطر ورود ارسطو
106,166
عصبانی‌ترین ارسطوی تاریخ
عصبانی‌ترین ارسطوی تاریخ
83,578
تماس بیرانوند با بهتاش!
تماس بیرانوند با بهتاش!
233,671
خلاصه - قسمت ۲
خلاصه - قسمت ۲
133,642
شبیه سازی طواف
شبیه سازی طواف
44,750
ماشین حاجی را از استندبای در آورد
ماشین حاجی را از استندبای در آورد
44,841
با ماشین دولتی رفته دور دور
با ماشین دولتی رفته دور دور
55,163
رفته پیش ساقی دنبال شغل
رفته پیش ساقی دنبال شغل
59,696
چرا همیشه سر غذا میرسه؟!
چرا همیشه سر غذا میرسه؟!
218,274
خلاصه - قسمت ۳
خلاصه - قسمت ۳
116,467
مامور ۰۰۷ شدی؟!
مامور ۰۰۷ شدی؟!
32,071
دروازبان چهارم هم می برن اردو!
دروازبان چهارم هم می برن اردو!
50,533
شیطان و با سر نقی اشتباه گرفتن!
شیطان و با سر نقی اشتباه گرفتن!
61,376
آب زمزم و آورد برای برنج دم کردن!
آب زمزم و آورد برای برنج دم کردن!
46,911
آقازاده ها فحش خورشون بالا است!
آقازاده ها فحش خورشون بالا است!
23,806
ایشالله جایگزین احسان علیخانی بشی!
ایشالله جایگزین احسان علیخانی بشی!
138,745
خلاصه- قسمت ۴
خلاصه- قسمت ۴
119,074
تماس تصویری از برزخ!
تماس تصویری از برزخ!
69,612
مجنون از جهنم برگشت!
مجنون از جهنم برگشت!
46,261
لحظه مرگ رویا!
لحظه مرگ رویا!
63,865
آرایشگر مگه دکتر میشه؟!
آرایشگر مگه دکتر میشه؟!
182,024
این داستان بازگشت گودزیلا!
این داستان بازگشت گودزیلا!
121,365
خلاصه - قسمت ۵
خلاصه - قسمت ۵
127,963
بخاطر یک فیلم سکته می کنه!
بخاطر یک فیلم سکته می کنه!
41,734
پیتر چک جلوی پرسپولیس بازی می کنه!
پیتر چک جلوی پرسپولیس بازی می کنه!
64,059
سندروم دست بی قرار!؟
سندروم دست بی قرار!؟
74,899