سندروم دست بی قرار!؟


شبکه ۱
25 اسفند ماه 1399
19:59
عملیات نجات!
عملیات نجات!
61,929
لحظه حساس دیدار پدر و پسر!
لحظه حساس دیدار پدر و پسر!
114,862
خلاصه - قسمت ۶
خلاصه - قسمت ۶
137,531
کل کل راننده های دولتی!
کل کل راننده های دولتی!
95,298
روزگار می گذرد خواهی نخواهی!
روزگار می گذرد خواهی نخواهی!
35,378
بخاطر ناهار چراغ گردون گذاشت!
بخاطر ناهار چراغ گردون گذاشت!
47,357
سکته مغزی کرد!
سکته مغزی کرد!
97,411
به شوهر خواهرش هم حسودی می کنه!
به شوهر خواهرش هم حسودی می کنه!
64,724
چرا هر چیزی که داغونه می گویند معمولیه!
چرا هر چیزی که داغونه می گویند معمولیه!
33,324
عبور از خط قرمزهای خانواده!
عبور از خط قرمزهای خانواده!
42,690
برنامه های احسان علیخانی احساسی نباشه فایده نداره!
برنامه های احسان علیخانی احساسی نباشه فایده نداره!
47,716
قسمت ۷
قسمت ۷
202,097
همه آمار دختر را دارند!
همه آمار دختر را دارند!
60,363
لحظات نفسگیر ترور !
لحظات نفسگیر ترور !
143,296
آفریقا گاو نداره!
آفریقا گاو نداره!
75,198
خلاصه - قسمت ۸
خلاصه - قسمت ۸
179,564
عاشقی و انداخت گردن خواست خدا!
عاشقی و انداخت گردن خواست خدا!
70,979
سنگ قبر و کرده میز وسط
سنگ قبر و کرده میز وسط
38,799
باز جن گرفتش!
باز جن گرفتش!
98,273
بی خانمان شده!
بی خانمان شده!
75,357
شده منیجر پیتر چک
شده منیجر پیتر چک
152,601
قسمت ۱۶ - قسمت جدید
قسمت ۱۶ - قسمت جدید
1,432,807
ماجرای مصدومیت بهتاش در پاناتینایکوس
ماجرای مصدومیت بهتاش در پاناتینایکوس
321,405
دفاع نقی در مقابل اتهام قتل و ابتلا به کرونا
دفاع نقی در مقابل اتهام قتل و ابتلا به کرونا
115,067
ویدئوکال بهتاش با دختر ستاره رئال مادرید!
ویدئوکال بهتاش با دختر ستاره رئال مادرید!
187,011
سه قلوهای رحمت: شادمهر و رادمهر و قدیر!
سه قلوهای رحمت: شادمهر و رادمهر و قدیر!
208,563
سند گذاشتن بهتاش برای نقی
سند گذاشتن بهتاش برای نقی
98,550
قسمت ۱۷ -قسمت پایانی
قسمت ۱۷ -قسمت پایانی
1,054,310
برای چی عینک آفتابی زدی؟!
برای چی عینک آفتابی زدی؟!
76,626
چرا ازش ترسید؟!
چرا ازش ترسید؟!
66,193
برای مهمونی هم جواب تست کرونا می خواد!
برای مهمونی هم جواب تست کرونا می خواد!
98,469
پدر زنشو کشت!
پدر زنشو کشت!
93,911
رئیس جمهور و ببر گوشه رینگ!
رئیس جمهور و ببر گوشه رینگ!
133,717
ارسطو چه بلایی سرشون آورد!
ارسطو چه بلایی سرشون آورد!
195,050
بچه مازندران شنا بلد نیست!
بچه مازندران شنا بلد نیست!
291,259
به مادرش میگه یانگوم!
به مادرش میگه یانگوم!
573,007
بازپخش قسمت های پایانی پایتخت ۶ از چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵
بازپخش قسمت های پایانی پایتخت ۶ از چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵
61,534
خلاصه قسمت های پایانی -قسمت ۱
خلاصه قسمت های پایانی -قسمت ۱
169,144
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۲
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۲
144,682
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۳
خلاصه قسمت های پایانی - قسمت ۳
168,739
خلاصه قسمت های پایانی-قسمت ۴
خلاصه قسمت های پایانی-قسمت ۴
217,321
پشت صحنه
پشت صحنه
161,453
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
1,393,644
قسمت ۱
قسمت ۱
957,056
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
255,963
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
204,968
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
190,823
قسمت ۲
قسمت ۲
967,861
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
161,314
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
136,862
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
80,460
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
139,326
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
52,681
قسمت ۳
قسمت ۳
872,559
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
60,255
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
79,608
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
28,245
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
19,939
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
15,901
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
36,943
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
31,082
قسمت ۴
قسمت ۴
928,787
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
29,860
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
25,336
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
45,802
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
100,699
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
105,354
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
55,944
قسمت ۵
قسمت ۵
815,251
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
71,973
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
69,570
قسمت ۶
قسمت ۶
993,708
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
51,635
قسمت ۷
قسمت ۷
747,976
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
56,621
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
141,511
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
170,906
قسمت ۸
قسمت ۸
833,256
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
106,021
قسمت ۹
قسمت ۹
932,969
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
143,967
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
40,583
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
48,463
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
845,849
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
46,990
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
24,164
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
76,457
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
75,211
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
43,180
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
98,934
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
632,722
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
61,934
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
86,127
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
37,035
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
575,723
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
40,770
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
141,876
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
168,284
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
635,416
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
39,659
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
30,926
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
24,469
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
55,225
بهنام صفوی در پایتخت
بهنام صفوی در پایتخت
150,262
خاطرات بهبود از خانه نقی
خاطرات بهبود از خانه نقی
34,862
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
703,422
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
60,650
جر و بحث ارسطو و بهتاش
جر و بحث ارسطو و بهتاش
72,333
پیغام صوتی نقی برای مالکی
پیغام صوتی نقی برای مالکی
56,292
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
66,095
بازگشت «پایتخت ۶» پس از کرونا
بازگشت «پایتخت ۶» پس از کرونا
217,615
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
728,362
فروش ماشین شش در نقی
فروش ماشین شش در نقی
40,580
تعطیلی آرایشگاه رحمت به دلیل ماه عسل
تعطیلی آرایشگاه رحمت به دلیل ماه عسل
43,572
پیشنهاد پاناتینایکوس به بهتاش
پیشنهاد پاناتینایکوس به بهتاش
61,587
ادامه مشکلات نقی و هما بر سر طاهره
ادامه مشکلات نقی و هما بر سر طاهره
65,024
بگو و مگوی هما و طاهره
بگو و مگوی هما و طاهره
109,085
داستان قهوه خانه زدن بهتاش
داستان قهوه خانه زدن بهتاش
167,953
ساری رو می‌شناسی ؟
ساری رو می‌شناسی ؟
42,074
آوردن استراماچونی به استقلال کار ایشون بوده!
آوردن استراماچونی به استقلال کار ایشون بوده!
45,557
پاسخ سیروس مقدم به منتقدین : پایتخت ۶ به مسائل درون خانوادگی معمولی پرداخته است.
پاسخ سیروس مقدم به منتقدین : پایتخت ۶ به مسائل درون خانوادگی معمولی پرداخته است.
14,955
تحلیل و بررسی سریال پایتخت
تحلیل و بررسی سریال پایتخت
39,069
مهدی فرجی : هما سعادت برای خانواده حاضر شد به دیدار دختر محمود نقاش برود!
مهدی فرجی : هما سعادت برای خانواده حاضر شد به دیدار دختر محمود نقاش برود!
15,093
سیروس مقدم: از قیصر تا ابراهیم تاتلیس را در پایتخت‌ها به طنز کشیدیم!
سیروس مقدم: از قیصر تا ابراهیم تاتلیس را در پایتخت‌ها به طنز کشیدیم!
64,817
مهدی فرجی: در این پایتخت به آرمان های جمهوری اسلامی ادای دین شد
مهدی فرجی: در این پایتخت به آرمان های جمهوری اسلامی ادای دین شد
21,645
بررسی و تحلیل پایتخت ۶ - قسمت دوم
بررسی و تحلیل پایتخت ۶ - قسمت دوم
30,269
پذیرفتن نظر منتقدین توسط سیروس مقدم
پذیرفتن نظر منتقدین توسط سیروس مقدم
13,363
توضیحات سیروس مقدم در مورد مراقبت‌هایی که برای پخش انجام شده
توضیحات سیروس مقدم در مورد مراقبت‌هایی که برای پخش انجام شده
16,372
پاسخ سیروس مقدم به انتقاد وزیر ارشاد
پاسخ سیروس مقدم به انتقاد وزیر ارشاد
22,258
سیروس مقدم : پایتخت نیازی به جملات غیر اخلاقی ندارد، در صورت این اتفاق عذرخواهی میکنم
سیروس مقدم : پایتخت نیازی به جملات غیر اخلاقی ندارد، در صورت این اتفاق عذرخواهی میکنم
30,866
پشت صحنه مجموعه پایتخت ۶
پشت صحنه مجموعه پایتخت ۶
242,717
اولین سکانس پایتخت ۶ به یاد خشایار الوند
اولین سکانس پایتخت ۶ به یاد خشایار الوند
45,346
پشت صحنه حضور عوامل پایتخت ۶ در ورزشگاه آزادی
پشت صحنه حضور عوامل پایتخت ۶ در ورزشگاه آزادی
109,844
پشت صحنه مراسم جشن نفس با حضور بهنام بانی
پشت صحنه مراسم جشن نفس با حضور بهنام بانی
178,434
پشت صحنه تصادف نیسان در جاده
پشت صحنه تصادف نیسان در جاده
143,539
گفتگو با آریا عظیمی‌نژاد در پشت صحنه
گفتگو با آریا عظیمی‌نژاد در پشت صحنه
145,544
از ۲۱ اسفند هرشب ساعت ۱۹:۳۰
از ۲۱ اسفند هرشب ساعت ۱۹:۳۰
72,503
هر شب ساعت ۱۹:۳۰
هر شب ساعت ۱۹:۳۰
82,931
خلاصه -قسمت ۱
خلاصه -قسمت ۱
207,691
وسایل معلوم الحال تو ماشین نقی!
وسایل معلوم الحال تو ماشین نقی!
44,933
دیالیز می‌کردم بهتر بود!
دیالیز می‌کردم بهتر بود!
26,641
دروازه‌بان چهارم نساجی هم شد کار؟!
دروازه‌بان چهارم نساجی هم شد کار؟!
56,533
هاله نور دور بهبود!
هاله نور دور بهبود!
72,108
با این تبخال چجوری خبر بگم؟
با این تبخال چجوری خبر بگم؟
33,238
دروغ میگه از جمیله کتک خورده!
دروغ میگه از جمیله کتک خورده!
45,293
غیرتی شدن بهروز!
غیرتی شدن بهروز!
92,526
چالش مانکن به خاطر ورود ارسطو
چالش مانکن به خاطر ورود ارسطو
106,203
عصبانی‌ترین ارسطوی تاریخ
عصبانی‌ترین ارسطوی تاریخ
83,580
تماس بیرانوند با بهتاش!
تماس بیرانوند با بهتاش!
233,678
خلاصه - قسمت ۲
خلاصه - قسمت ۲
133,682
شبیه سازی طواف
شبیه سازی طواف
44,751
ماشین حاجی را از استندبای در آورد
ماشین حاجی را از استندبای در آورد
44,849
با ماشین دولتی رفته دور دور
با ماشین دولتی رفته دور دور
55,169
رفته پیش ساقی دنبال شغل
رفته پیش ساقی دنبال شغل
59,703
چرا همیشه سر غذا میرسه؟!
چرا همیشه سر غذا میرسه؟!
218,287
خلاصه - قسمت ۳
خلاصه - قسمت ۳
116,502
مامور ۰۰۷ شدی؟!
مامور ۰۰۷ شدی؟!
32,075
دروازبان چهارم هم می برن اردو!
دروازبان چهارم هم می برن اردو!
50,537
شیطان و با سر نقی اشتباه گرفتن!
شیطان و با سر نقی اشتباه گرفتن!
61,378
آب زمزم و آورد برای برنج دم کردن!
آب زمزم و آورد برای برنج دم کردن!
46,913
آقازاده ها فحش خورشون بالا است!
آقازاده ها فحش خورشون بالا است!
23,809
ایشالله جایگزین احسان علیخانی بشی!
ایشالله جایگزین احسان علیخانی بشی!
138,757
خلاصه- قسمت ۴
خلاصه- قسمت ۴
119,099
تماس تصویری از برزخ!
تماس تصویری از برزخ!
69,633
مجنون از جهنم برگشت!
مجنون از جهنم برگشت!
46,267
لحظه مرگ رویا!
لحظه مرگ رویا!
63,876
آرایشگر مگه دکتر میشه؟!
آرایشگر مگه دکتر میشه؟!
182,033
این داستان بازگشت گودزیلا!
این داستان بازگشت گودزیلا!
121,373
خلاصه - قسمت ۵
خلاصه - قسمت ۵
128,003
بخاطر یک فیلم سکته می کنه!
بخاطر یک فیلم سکته می کنه!
41,741
پیتر چک جلوی پرسپولیس بازی می کنه!
پیتر چک جلوی پرسپولیس بازی می کنه!
64,065