جام جهانی اسکی صحرا نوردی - سوئد ۲۰۲۱ - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹


شبکه ورزش
25 اسفند ماه 1399
19:59
جام جهانی اسکی اسنوبرد- روسیه ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی اسنوبرد- روسیه ۲۰۲۱
669
جام جهانی اسکی سرعت- سوییس ۲۰۲۲
جام جهانی اسکی سرعت- سوییس ۲۰۲۲
225
اسکس صحرا نوردی ۲۰۲۱
اسکس صحرا نوردی ۲۰۲۱
158
رقابت های جام جهانی اسکی کراس- چین ۲۰۲۱
رقابت های جام جهانی اسکی کراس- چین ۲۰۲۱
656
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر ( مرحله دوم مارپیچ کوچک )
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر ( مرحله دوم مارپیچ کوچک )
331
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
241
اسکی انتخابی المپیک
اسکی انتخابی المپیک
497
مسابقات انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
مسابقات انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
269
جام جهانی رقابت های روزهای برفی - فنلاند ۲۰۲۱
جام جهانی رقابت های روزهای برفی - فنلاند ۲۰۲۱
112
مسابقات اسکی
مسابقات اسکی
188
مسابقات جام جهانی اسکی روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جام جهانی اسکی روسیه ۲۰۲۱
752
جام جهانی اسکی اسنوبرد پرش نمایشی ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی اسنوبرد پرش نمایشی ۲۰۲۱
454
جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
349
مسابقات اسکی آلپاین - ایتالیا
مسابقات اسکی آلپاین - ایتالیا
876
رشته مارپیچ بزرگ ، جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
رشته مارپیچ بزرگ ، جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
801
جام جهانی اسکی ترکیبی نوردیک ( پرش ) اتریش ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی ترکیبی نوردیک ( پرش ) اتریش ۲۰۲۱
391
رقابت های اسکی آلپاین مارپیچ کوچک فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۲
رقابت های اسکی آلپاین مارپیچ کوچک فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۲
908
اسکی کراس کانتری سوییس ۲۰۲۱
اسکی کراس کانتری سوییس ۲۰۲۱
538
جام جهانی اسکی آلپاین ، مارپیچ کوچک - فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۱
جام جهانی اسکی آلپاین ، مارپیچ کوچک - فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۱
420
جام جهانی اسکی آلپاین فرانسه ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی آلپاین فرانسه ۲۰۲۱
577
اسکی نوردیک مردان نروژ
اسکی نوردیک مردان نروژ
2,164
اسکی صحرانوردی جام جهانی نروژ ۲۰۲۱
اسکی صحرانوردی جام جهانی نروژ ۲۰۲۱
1,728
جام جهانی اسکی صحرانوردی - نروژ ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی صحرانوردی - نروژ ۲۰۲۱
789
مسابقات اسکی آزاد اتریش
مسابقات اسکی آزاد اتریش
1,105
اسکی آلپاین اتریش
اسکی آلپاین اتریش
729
اسکی بیاتلون قهرمانی جوانان جهان جمهوری چک ۲۰۲۱
اسکی بیاتلون قهرمانی جوانان جهان جمهوری چک ۲۰۲۱
1,699
دیدار پایانی اسکی روی چمن قهرمانی جهان - روسیه-۲۰۲۱
دیدار پایانی اسکی روی چمن قهرمانی جهان - روسیه-۲۰۲۱
609
مسابقات ۱۰ کیلومتر بیاتلون قهرمانی جوانان جهان - چک ۲۰۲۱
مسابقات ۱۰ کیلومتر بیاتلون قهرمانی جوانان جهان - چک ۲۰۲۱
329
اسکی روی چمن -دور مقدماتی اسکی پرش روی
اسکی روی چمن -دور مقدماتی اسکی پرش روی
302
مسابقات قهرمانی جهان
مسابقات قهرمانی جهان
1,213