مسابقات مسترز انگلیس ۲۰۲۱ ، راکت های سمباده ای ، مرحله ماقبل نهایی ، فلمینگ - دوران


شبکه ورزش
25 اسفند ماه 1399
18:44
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان ۲۰۲۱
387
دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱
439
کره جنوبی - چین تایپه ، دیدار پایانی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
کره جنوبی - چین تایپه ، دیدار پایانی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
187
هفته اول لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
هفته اول لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
1,011
لیگ برتر- فراسنج تهران- دانشگاه آزاد اسلامی
لیگ برتر- فراسنج تهران- دانشگاه آزاد اسلامی
1,005
دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز آقایان - تهران
دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز آقایان - تهران
701
لیگ برتر تنیس روی میز
لیگ برتر تنیس روی میز
790
آلمان - روسیه ، مسابقه اول رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱
آلمان - روسیه ، مسابقه اول رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱
364
ژاپن - کره جنوبی
ژاپن - کره جنوبی
555
ژاپن - کره جنوبی ، دیدار پایانی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
ژاپن - کره جنوبی ، دیدار پایانی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
340
کره جنوبی - چین تایپه ، نیمه نهایی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
کره جنوبی - چین تایپه ، نیمه نهایی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
588
سانگ سو - چین یان ، دیدار پایانی تک نفره مسابقات قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
سانگ سو - چین یان ، دیدار پایانی تک نفره مسابقات قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
268
چین یان - سانگسو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
چین یان - سانگسو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
367
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی آسیا قطر ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی آسیا قطر ۲۰۲۱
600
ووجین - چوآنگ ، دیدار نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
ووجین - چوآنگ ، دیدار نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
680
مسابقات قهرمانی آسیا ، سانگسو - توگامی
مسابقات قهرمانی آسیا ، سانگسو - توگامی
1,054
هند - کره جنوبی
هند - کره جنوبی
1,163
هند - ژاپن
هند - ژاپن
832
نیمه نهایی قهرمانی اروپا رومانی ۲۰۲۱ ، سوئد - روسیه
نیمه نهایی قهرمانی اروپا رومانی ۲۰۲۱ ، سوئد - روسیه
916
مسابقات قهرمانی جهان - هیوستون
مسابقات قهرمانی جهان - هیوستون
1,804
آرونا - کارلسون ، رقابت های قهرمانی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
آرونا - کارلسون ، رقابت های قهرمانی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
1,139
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان هیوستون ، ژندونگ - لبسون
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان هیوستون ، ژندونگ - لبسون
1,765
مسابقات قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱ ، ۲ تا ۸ آذر
مسابقات قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱ ، ۲ تا ۸ آذر
1,957
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان - هیوستون
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان - هیوستون
1,290
نوشاد عالمیان - لیائو ، مسابقات قهرمانی انفرادی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
نوشاد عالمیان - لیائو ، مسابقات قهرمانی انفرادی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
2,113
آلمان - روسیه ( باز سوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
آلمان - روسیه ( باز سوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
603
آلمان - روسیه ( باز دوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
آلمان - روسیه ( باز دوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
583
روسیه - سوئد
روسیه - سوئد
577
سوئد - روسیه ، دیدار دوم نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
سوئد - روسیه ، دیدار دوم نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
376
سوئد - روسیه ، دیدار اول نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
سوئد - روسیه ، دیدار اول نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
1,250