دیدار سوم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شورا و شهرداری قزوین


شبکه ورزش
25 اسفند ماه 1399
14:54
شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان
شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان
497
مس رفسنجان - کاله، مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال
مس رفسنجان - کاله، مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال
527
نفت آبادان - شهرداری گرگان
نفت آبادان - شهرداری گرگان
1,245
مهرام - مس رفسنجان
مهرام - مس رفسنجان
822
نظم آوران سیرجان - ذوب آهن اصفهان
نظم آوران سیرجان - ذوب آهن اصفهان
1,568
نفت آبادان - ذوب آهن ، هفته ۱۲ لیگ برتر کشور
نفت آبادان - ذوب آهن ، هفته ۱۲ لیگ برتر کشور
845
مس کرمان - نیروی زمینی
مس کرمان - نیروی زمینی
863
کاله - خانه بسکتبال خوزستان ، لیگ برتر کشور
کاله - خانه بسکتبال خوزستان ، لیگ برتر کشور
784
شهرداری گرگان - نیروی زمینی
شهرداری گرگان - نیروی زمینی
822
کاله - ذوب آهن
کاله - ذوب آهن
1,467
پالایش نفت آبادان - مس کرمان ، دور رفت گروه اول
پالایش نفت آبادان - مس کرمان ، دور رفت گروه اول
981
نظم آوران - کاله ، لیگ برتر کشور
نظم آوران - کاله ، لیگ برتر کشور
1,150
رعد پدافند هوایی - مهرام تهران
رعد پدافند هوایی - مهرام تهران
1,473
دیدار نهایی ، مهرام تهران - شهرداری گرگان ( بازی سوم )
دیدار نهایی ، مهرام تهران - شهرداری گرگان ( بازی سوم )
6,698
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۲
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۲
5,978
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۱
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۱
6,659
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۲
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۲
5,339
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۱
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۱
3,879
پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ( دیدار سوم )
پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ( دیدار سوم )
4,332
بازی دوم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران
بازی دوم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران
2,524
شیمیدر قم - شهرداری گرگان
شیمیدر قم - شهرداری گرگان
2,800
مرحله نیمه نهایی ، شهرداری گرگان - شیمیدر
مرحله نیمه نهایی ، شهرداری گرگان - شیمیدر
1,598
مهرام تهران - کوچین آمل
مهرام تهران - کوچین آمل
2,434
آویژه صنعت مشهد - کوچین آمل ( بازی سوم )
آویژه صنعت مشهد - کوچین آمل ( بازی سوم )
3,330
مس رفسنجان - مس کرمان
مس رفسنجان - مس کرمان
2,162
روز پنجم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شهرداری قزوین
روز پنجم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شهرداری قزوین
1,745
نیروی زمینی - پالایش نفت آبادان
نیروی زمینی - پالایش نفت آبادان
1,582
مرحله حذفی ، شیمیدور قم - خانه بسکتبال خوزستان
مرحله حذفی ، شیمیدور قم - خانه بسکتبال خوزستان
1,266
مهرام تهران - شیمیدر قم
مهرام تهران - شیمیدر قم
1,845