۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (ذوب آهن - ماشین سازی)


شبکه اصفهان
16 اسفند ماه 1399
17:30
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (سپاهان - تراکتورسازی)
1,235
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو )
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو )
694
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (آلومینیوم - سپاهان)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (آلومینیوم - سپاهان)
1,894
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - ذوب آهن)
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - ذوب آهن)
493
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (سپاهان - استقلال)
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (سپاهان - استقلال)
802
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - سپاهان)
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - سپاهان)
331
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نساجی)
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نساجی)
591
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان )
۶ بهمن ۱۳۹۹ ( صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان )
1,201
۱ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان)
۱ بهمن ۱۳۹۹ (ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان)
788
۲۶ دی ۱۳۹۹ (سپاهان - پیکان)
۲۶ دی ۱۳۹۹ (سپاهان - پیکان)
2,455
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان )
۲۱ دی ۱۳۹۹ ( سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان )
746
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور سازی )
۱۶ دی ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - تراکتور سازی )
708
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
۹ دی ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان )
1,230
۴ دی ۱۳۹۹ (ذوب آهن اصفهان - گل گهر سیرجان)
۴ دی ۱۳۹۹ (ذوب آهن اصفهان - گل گهر سیرجان)
252
۲ دی ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - سپاهان)
۲ دی ۱۳۹۹ (مس رفسنجان - سپاهان)
606
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - استقلال )
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن - استقلال )
228
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ( سپاهان - نساجی )
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ( سپاهان - نساجی )
946
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهرخودرو )
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - شهرخودرو )
497
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
779
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
924
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
616
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
698
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
554
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
1,076
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
513
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
518
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
454
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
540
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
684