۱۴ اسفند ۱۳۹۹


شبکه سپهر
14 اسفند ماه 1399
04:32
شکرستان- ۲۹ دی ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۹ دی ۱۴۰۰
151
شکرستان- ۲۷ دی ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۷ دی ۱۴۰۰
483
مهارت های زندگی - ۲۱ دی ۱۴۰۰
مهارت های زندگی - ۲۱ دی ۱۴۰۰
1,364
مهارت زندگی - ۱۷ دی ۱۴۰۰
مهارت زندگی - ۱۷ دی ۱۴۰۰
930
قصه های آسمانی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
قصه های آسمانی- ۱۵ دی ۱۴۰۰
463
مهارت های زندگی- ۱۴ دی ۱۴۰۰
مهارت های زندگی- ۱۴ دی ۱۴۰۰
1,572
مهارت های زندگی- ۱۳ دی ۱۴۰۰
مهارت های زندگی- ۱۳ دی ۱۴۰۰
947
شکرستان- ۱۱ دی ۱۴۰۰
شکرستان- ۱۱ دی ۱۴۰۰
759
شکرستان- ۸ دی ۱۴۰۰
شکرستان- ۸ دی ۱۴۰۰
1,135
شکرستان- ۶ دی ۱۴۰۰
شکرستان- ۶ دی ۱۴۰۰
938
مهارت های زندگی- ۵ دی ۱۴۰۰
مهارت های زندگی- ۵ دی ۱۴۰۰
3,316
مهارت های زندگی- انتخاب رشته عمه
مهارت های زندگی- انتخاب رشته عمه
2,660
شکرستان- ۲۹ آذر ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۹ آذر ۱۴۰۰
1,234
مهارت های زندگی-چی با من بودی؟
مهارت های زندگی-چی با من بودی؟
2,785
مهارت های زندگی- چهار جمله طلایی
مهارت های زندگی- چهار جمله طلایی
1,576
مهارت های زندگی- کی اینجا آشغال ریخته
مهارت های زندگی- کی اینجا آشغال ریخته
1,934
شکرستان- ۲۴ آذر ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۴ آذر ۱۴۰۰
1,148
مهارت های زندگی - چهار جمله طلایی
مهارت های زندگی - چهار جمله طلایی
1,969
شکرستان- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
1,015
مهارت های زندگی-هواپیمای مدل
مهارت های زندگی-هواپیمای مدل
2,395
شکرستان- ۲۲ آبان ۱۴۰۰
شکرستان- ۲۲ آبان ۱۴۰۰
1,347
شکرستان - ۲ آبان ۱۴۰۰
شکرستان - ۲ آبان ۱۴۰۰
1,499
دندان شیری - اهمیت مراقبت از دندانها
دندان شیری - اهمیت مراقبت از دندانها
2,569
درس خوندن دسته جمعی - خلاقیت در حل مسئله
درس خوندن دسته جمعی - خلاقیت در حل مسئله
1,146
فکر نمیکردم اینجوری بشه - آگاهی از پیامدهای تصمیم گیری
فکر نمیکردم اینجوری بشه - آگاهی از پیامدهای تصمیم گیری
1,731
چرا نگفتی کار دارم؟ - قبول مسئولیت های بیش از حد
چرا نگفتی کار دارم؟ - قبول مسئولیت های بیش از حد
853
فرصت دوباره
فرصت دوباره
425
آخرین انتخاب
آخرین انتخاب
640
راهنمایی خلاقانه - خلاقیت و پیشرفت
راهنمایی خلاقانه - خلاقیت و پیشرفت
707
رفتگر محله - قدردانی از دیگران
رفتگر محله - قدردانی از دیگران
860