مرحله حذفی ، شیمیدور قم - خانه بسکتبال خوزستان


شبکه ورزش
16 اسفند ماه 1399
17:55
شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان
شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان
513
مس رفسنجان - کاله، مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال
مس رفسنجان - کاله، مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال
530
نفت آبادان - شهرداری گرگان
نفت آبادان - شهرداری گرگان
1,248
مهرام - مس رفسنجان
مهرام - مس رفسنجان
825
نظم آوران سیرجان - ذوب آهن اصفهان
نظم آوران سیرجان - ذوب آهن اصفهان
1,572
نفت آبادان - ذوب آهن ، هفته ۱۲ لیگ برتر کشور
نفت آبادان - ذوب آهن ، هفته ۱۲ لیگ برتر کشور
846
مس کرمان - نیروی زمینی
مس کرمان - نیروی زمینی
863
کاله - خانه بسکتبال خوزستان ، لیگ برتر کشور
کاله - خانه بسکتبال خوزستان ، لیگ برتر کشور
785
شهرداری گرگان - نیروی زمینی
شهرداری گرگان - نیروی زمینی
822
کاله - ذوب آهن
کاله - ذوب آهن
1,467
پالایش نفت آبادان - مس کرمان ، دور رفت گروه اول
پالایش نفت آبادان - مس کرمان ، دور رفت گروه اول
982
نظم آوران - کاله ، لیگ برتر کشور
نظم آوران - کاله ، لیگ برتر کشور
1,151
رعد پدافند هوایی - مهرام تهران
رعد پدافند هوایی - مهرام تهران
1,474
دیدار نهایی ، مهرام تهران - شهرداری گرگان ( بازی سوم )
دیدار نهایی ، مهرام تهران - شهرداری گرگان ( بازی سوم )
6,701
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۲
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۲
5,978
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۱
بازی اول دیدار نهایی ، مهرام - شهرداری گرگان ، بخش ۱
6,660
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۲
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۲
5,340
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۱
بازی پنجم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ، بخش ۱
3,881
پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ( دیدار سوم )
پالایش نفت آبادان - مهرام تهران ( دیدار سوم )
4,335
بازی دوم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران
بازی دوم مرحله نیمه نهایی ، پالایش نفت آبادان - مهرام تهران
2,525
شیمیدر قم - شهرداری گرگان
شیمیدر قم - شهرداری گرگان
2,801
مرحله نیمه نهایی ، شهرداری گرگان - شیمیدر
مرحله نیمه نهایی ، شهرداری گرگان - شیمیدر
1,598
مهرام تهران - کوچین آمل
مهرام تهران - کوچین آمل
2,435
آویژه صنعت مشهد - کوچین آمل ( بازی سوم )
آویژه صنعت مشهد - کوچین آمل ( بازی سوم )
3,331
دیدار سوم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شورا و شهرداری قزوین
دیدار سوم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شورا و شهرداری قزوین
1,678
مس رفسنجان - مس کرمان
مس رفسنجان - مس کرمان
2,164
روز پنجم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شهرداری قزوین
روز پنجم مرحله پلی آف ، ذوب آهن - شهرداری قزوین
1,745
نیروی زمینی - پالایش نفت آبادان
نیروی زمینی - پالایش نفت آبادان
1,585
مهرام تهران - شیمیدر قم
مهرام تهران - شیمیدر قم
1,845