گل اول تراکتور به نساجی (محمد عباس‌زاده)


سوپرگل روبرتو کارلوسی مدافع ذوب‌آهن
سوپرگل روبرتو کارلوسی مدافع ذوب‌آهن
10,839
ذوب‌آهن - ماشین‌سازی
ذوب‌آهن - ماشین‌سازی
1,323
گل اول ذوب‌آهن به ماشین‌سازی (مجتبی حقدوست)
گل اول ذوب‌آهن به ماشین‌سازی (مجتبی حقدوست)
2,501
گل دوم تراکتور به نساجی (میثم تیموری)
گل دوم تراکتور به نساجی (میثم تیموری)
7,399
گل اول نساجی به تراکتور (محمود قائدرحمتی)
گل اول نساجی به تراکتور (محمود قائدرحمتی)
5,332
تراکتور - نساجی
تراکتور - نساجی
1,967
گل اول شهرخودرو به ماشین‌سازی (معراج پورتقی)
گل اول شهرخودرو به ماشین‌سازی (معراج پورتقی)
2,874
گل اول ماشین‌سازی به شهرخودرو (سینا عبداللهی)
گل اول ماشین‌سازی به شهرخودرو (سینا عبداللهی)
2,198
ماشین‌سازی - شهرخودرو
ماشین‌سازی - شهرخودرو
605
گل اول ماشین سازی به نفت آبادان (سیروس صادقیان)
گل اول ماشین سازی به نفت آبادان (سیروس صادقیان)
1,498
ماشین سازی - نفت آبادان
ماشین سازی - نفت آبادان
1,051
۲۹ دی ۱۳۹۹ (تراکتور - استقلال)
۲۹ دی ۱۳۹۹ (تراکتور - استقلال)
1,545
نساجی - ماشین سازی
نساجی - ماشین سازی
1,434
گل اول مس به ماشین سازی (فراز امامعلی)
گل اول مس به ماشین سازی (فراز امامعلی)
1,462
مس رفسنجان - ماشین سازی
مس رفسنجان - ماشین سازی
1,124
ماشین سازی هم بازی را باخت هم اخلاق
ماشین سازی هم بازی را باخت هم اخلاق
1,769
گل اول نفت مسجد سلیمان(بهروز نوروزی فرد)
گل اول نفت مسجد سلیمان(بهروز نوروزی فرد)
872
ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان
ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان
427
گل اول تراکتور به ماشین سازی (محمد قنبری)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (محمد قنبری)
1,573
ماشین سازی - تراکتور
ماشین سازی - تراکتور
1,023
گل اول ماشین سازی به آلومینیوم (فرزاد محمدی)
گل اول ماشین سازی به آلومینیوم (فرزاد محمدی)
623
گل چهارم آلومینیوم به ماشین سازی (سعید باقرپسند)
گل چهارم آلومینیوم به ماشین سازی (سعید باقرپسند)
493
گل سوم آلومینیوم به ماشین سازی (سعید باقرپسند)
گل سوم آلومینیوم به ماشین سازی (سعید باقرپسند)
347
گل اول آلومینیوم به ماشن سازی (حامد پاکدل)
گل اول آلومینیوم به ماشن سازی (حامد پاکدل)
419
آلومینیوم اراک - ماشین سازی
آلومینیوم اراک - ماشین سازی
437