تنیس روی میز آزاد ۲۰۲۱ انگلیس ، اشمیروف - میلچین


شبکه ورزش
16 اسفند ماه 1399
11:14
هفته نهم لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
هفته نهم لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
1,002
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان ۲۰۲۱
578
دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱
584
کره جنوبی - چین تایپه ، دیدار پایانی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
کره جنوبی - چین تایپه ، دیدار پایانی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
239
هفته اول لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
هفته اول لیگ برتر تنیس روی میز - مجموعه ورزشی انقلاب
1,065
لیگ برتر- فراسنج تهران- دانشگاه آزاد اسلامی
لیگ برتر- فراسنج تهران- دانشگاه آزاد اسلامی
1,042
دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز آقایان - تهران
دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز آقایان - تهران
721
لیگ برتر تنیس روی میز
لیگ برتر تنیس روی میز
819
آلمان - روسیه ، مسابقه اول رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱
آلمان - روسیه ، مسابقه اول رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱
373
ژاپن - کره جنوبی
ژاپن - کره جنوبی
568
ژاپن - کره جنوبی ، دیدار پایانی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
ژاپن - کره جنوبی ، دیدار پایانی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
349
کره جنوبی - چین تایپه ، نیمه نهایی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
کره جنوبی - چین تایپه ، نیمه نهایی تیمی قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
594
سانگ سو - چین یان ، دیدار پایانی تک نفره مسابقات قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
سانگ سو - چین یان ، دیدار پایانی تک نفره مسابقات قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
272
چین یان - سانگسو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
چین یان - سانگسو ، دیدار پایانی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
373
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی آسیا قطر ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانی آسیا قطر ۲۰۲۱
604
ووجین - چوآنگ ، دیدار نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
ووجین - چوآنگ ، دیدار نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ، قطر ۲۰۲۱
680
مسابقات قهرمانی آسیا ، سانگسو - توگامی
مسابقات قهرمانی آسیا ، سانگسو - توگامی
1,056
هند - کره جنوبی
هند - کره جنوبی
1,165
هند - ژاپن
هند - ژاپن
835
نیمه نهایی قهرمانی اروپا رومانی ۲۰۲۱ ، سوئد - روسیه
نیمه نهایی قهرمانی اروپا رومانی ۲۰۲۱ ، سوئد - روسیه
919
مسابقات قهرمانی جهان - هیوستون
مسابقات قهرمانی جهان - هیوستون
1,841
آرونا - کارلسون ، رقابت های قهرمانی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
آرونا - کارلسون ، رقابت های قهرمانی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
1,144
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان هیوستون ، ژندونگ - لبسون
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان هیوستون ، ژندونگ - لبسون
1,771
مسابقات قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱ ، ۲ تا ۸ آذر
مسابقات قهرمانی جهان آمریکا ۲۰۲۱ ، ۲ تا ۸ آذر
1,987
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان - هیوستون
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان - هیوستون
1,301
نوشاد عالمیان - لیائو ، مسابقات قهرمانی انفرادی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
نوشاد عالمیان - لیائو ، مسابقات قهرمانی انفرادی جهان ، آمریکا ۲۰۲۱
2,128
آلمان - روسیه ( باز سوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
آلمان - روسیه ( باز سوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
604
آلمان - روسیه ( باز دوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
آلمان - روسیه ( باز دوم دیدار نهایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، رومانی ۲۰۲۱ )
584
روسیه - سوئد
روسیه - سوئد
579
سوئد - روسیه ، دیدار دوم نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
سوئد - روسیه ، دیدار دوم نیمه هایی رقابت های تیمی قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
379