۱۱ اسفند ۱۳۹۹


شبکه ۴
11 اسفند ماه 1399
21:04
میراث دار فرهنگ و ادب- استاد احمد سمیعی(گیلانی)، قسمت اول
میراث دار فرهنگ و ادب- استاد احمد سمیعی(گیلانی)، قسمت اول
100
ایستاده در چهارراه فرهنگ و تاریخ - شهرام اقبال زاده
ایستاده در چهارراه فرهنگ و تاریخ - شهرام اقبال زاده
124
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - - قسمت ۲
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - - قسمت ۲
172
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - قسمت اول
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - قسمت اول
160
استاد اکبر ثبوت - قسمت اول
استاد اکبر ثبوت - قسمت اول
291
فتح الله مجتبانی
فتح الله مجتبانی
296
چه خوب شد که به دنیا آمدید - قسمت اول
چه خوب شد که به دنیا آمدید - قسمت اول
367
دهخدای محقق دیگر استاد علی رواقی
دهخدای محقق دیگر استاد علی رواقی
277
دستان ماندگار - استاد عباس عبادی
دستان ماندگار - استاد عباس عبادی
352
پرده گشا ، راز نما - استاد توفیق سبحانی
پرده گشا ، راز نما - استاد توفیق سبحانی
262
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
499
بانوی هنر ، استاد فاطمه کاتب
بانوی هنر ، استاد فاطمه کاتب
294
حکیم عشق - استاد منوچهر صدوقی سها
حکیم عشق - استاد منوچهر صدوقی سها
314
استاد حسن راهساز
استاد حسن راهساز
392
استاد احمد صافی
استاد احمد صافی
1,096
استاد احمد صافی - قسمت اول
استاد احمد صافی - قسمت اول
609
استاد توران زندیه
استاد توران زندیه
246
همای سعادت - استاد اسماعیل سعادت
همای سعادت - استاد اسماعیل سعادت
250
دکتر محمد خالقی - روانشناس و مشاور
دکتر محمد خالقی - روانشناس و مشاور
387
استاد دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد دکتر شکوه نوابی نژاد
490
استاد عبدالحمید نقره کار - معمار و نظریه پرداز حکمت و هنر اسلامی
استاد عبدالحمید نقره کار - معمار و نظریه پرداز حکمت و هنر اسلامی
378
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
307
بانوی اخلاق و فلسفه - دکتر شهین اعوانی
بانوی اخلاق و فلسفه - دکتر شهین اعوانی
462
در جستجوی گمنامی - استاد سید عبدالله انوار
در جستجوی گمنامی - استاد سید عبدالله انوار
336
جمال هنر - استاد عباس جمال پور
جمال هنر - استاد عباس جمال پور
343
آموزگار رنگ - استاد سید عباس سیاحی
آموزگار رنگ - استاد سید عباس سیاحی
612
لذت نوشتن ، استاد عبدالله کوثری
لذت نوشتن ، استاد عبدالله کوثری
552
۷ تیر ۱۴۰۰
۷ تیر ۱۴۰۰
471
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
689
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
886